Obchody Dnia Sybiraka i 75. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

17 Wrzesień 2014
Prezydent Janusz Kubicki serdecznie zaprasza do udziału w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Sybiraka i 75. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w środę 17 września 2014 r. na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławskiej.

W programie uroczystości:
godz. 12.15 Msza święta polowa celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bp. dr. Stefana Regmunta.
godz. 13.00 Uroczyste zgromadzenie mieszkańców:
          - wystąpienia okolicznościowe,
          - wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych,
          - złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy.
Organizatorami uroczystości są:
Koło Nr 8 Związku Sybiraków w Zielonej Górze, Rodzina Katyńska
oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.