Kosmiczne technologie z Włoch

27 Wrzesień 2019
Zainwestuje u nas włoska firma SAB, specjalizująca się w technologiach kosmicznych. Od października ma rozpocząć rekrutację pracowników, głównie inżynierów-mechaników.

Skąd włoskie technologie kosmiczne w Zielonej Górze?

- Cztery lata temu zaryzykowaliśmy i uruchomiliśmy czeski oddział naszej firmy. Ekonomiczne i naukowe efekty tej inwestycji okazały się być bardzo interesujące, stąd decyzja o rozszerzeniu naszej obecności na wschodzie Europy poprzez rejestrację polskiej spółki. Przez najbliższe trzy lata zainwestujemy w Zielonej Górze kilka milionów euro, nie licząc kosztów szkoleń miejscowych pracowników w mediolańskiej centrali naszej firmy. Ruszamy od 1 października – wyjaśnił nam prezes firmy, Lanfranco Zucconi.

Interesujące są biznesowe kulisy włoskiej inwestycji w naszym mieście. Europejski rynek kontraktów kosmicznych oparty jest prawie w całości o zlecenia Europejskiej Agencji Kosmicznej, która dla każdego kraju członkowskiego tworzy oddzielną pulę grantów badawczych: osobną dla Francji, oddzielną dla Włoch, oddzielną dla Niemiec itd. Polskie firmy będą mogły od przyszłego roku aspirować o granty o łącznej wartości 16 mln euro. O pozyskanie części tego „polskiego” tortu będzie również zabiegać zielonogórska spółka należąca do włoskiego potentata. Z wyjaśnień prezesa L. Zucconiego jednoznacznie wynika, że w zachodniej części Europy mamy do czynienia z nadpodażą firm zajmujących się kosmicznymi technologiami, dlatego tamtejszy rynek grantów zrobił się bardzo ciasny. Tymczasem polska branża technologii kosmicznych jest jeszcze bardzo nikła, brak ostrej konkurencji radykalnie zwiększa szansę na pozyskanie kontraktu finansowanego przez EAK.

Zapytaliśmy prezesa Zucconiego o przyczyny ulokowania polskiej spółki-córki w Zielonej Górze.

- Panuje tutaj bardzo dobry klimat dla inwestorów, ponadto współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz bliskość niemieckich ośrodków naukowych jest dodatkowym atutem – wyjaśnił szef SAB.

W tym miejscu warto podkreślić, że polska spółka włoskiej firmy SAB będzie kolejnym elementem składowym Parku Technologii Kosmicznych, który powstaje w naszym mieście z inicjatywy firmy Hertz, województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zielonogórskiego oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

- Mamy trzy lata na wybudowanie od zera zielonogórskiego centrum technologii kosmicznych. Współpraca z włoską firmą SAB przybliży nas do tego celu – zapewnił nas prof. Marek Banaszkiewicz, który od 22 maja br. kieruje zielonogórskim Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Koszt wybudowania parku to 60 mln zł. Większość pieniędzy, 42 mln, pochodzić będzie z europejskich funduszy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r. W zielonogórskim PTK powstanie laboratorium elektroniki satelitarnej, laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji, laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, laboratorium medycyny kosmicznej, laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych oraz centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz cywilnych systemów nawigacji satelitarnej.

- Zielonogórski Park Technologii Kosmicznych oprócz własnej aktywności naukowo-badawczej będzie także oferował usługi w formule inkubatora firm z sektora nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwa ulokowane na terenie parku będą mogły korzystać z różnych form wsparcia PTK, wszystko zależeć będzie od wspólnie przyjętego modelu współpracy – poinformował nas prof. M. Banaszkiewicz.

(pm)