Na dzień nauczyciela: kabaret, moda i nagrody

15 Październik 2014
- Staram się być takim nauczycielem, jakiego sama chciałabym mieć – mówi Renata Antosik z podstawówki w Ochli. A za dobre przepisy na szkolny sukces są nagrody! W Dniu Edukacji Narodowej dostali je nauczyciele z miasta i gminy.

Swoje święto nauczyciele z gminy obchodzili w poniedziałek, w Filharmonii Zielonogórskiej, pedagodzy z miasta świętowali dwa dni później, w Palmiarni.

17 nauczycieli z gminy odebrało z rąk wójta Mariusza Zalewskiego nagrody (nazwiska w ramce). Zostały przyznane m.in. za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz sukcesy wychowanków. Uroczystość umilił kabaret Made In China oraz koncert w wykonaniu uczennic.

A jaki jest przepis na szkolny sukces? - Mam na uwadze dobro dziecka, staram się rozumieć jego potrzeby - przyznaje Renata Antosik ze Szkoły Podstawowej w Ochli na stronie internetowej urzędu gminy.

- Warto wprowadzać atrakcyjne dla dzieci metody nauczania i umieć nawiązywać z nimi dobre relacje - podaje „przepis na szkolny sukces” Agnieszka Węgrzyn z Gimnazjum nr 6. - Dla mnie, zawód nauczyciela jest prawie całym życiem. Nagrodę prezydenta traktuję jako docenienie moich 23 lat pracy.

Nauczyciele z miasta rozpoczęli swoje święto od pokazu mody, przygotowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Potem był czas na honory i nagrody.

Ewa Wawszczyk (G 1) dostała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały Zofia Konopacka i Małgorzata Naskręt (G 6),
Brązowy Krzyż Zasługi – Zbigniew Zarzeczny (G 6),
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - Sylwia Jakóbczak-Muszyńska i Paweł Maciejewski (V LO).
Ponadto 12 osób otrzymało nagrody kuratora oświaty, a trzy - Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Prezydent Janusz Kubicki nagrodził nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (nazwiska w ramce), za umiejętność pozyskiwania środków unijnych. Po raz pierwszy listy gratulacyjne i upominki dostali nauczyciele zaangażowani w akcję „Pola Nadziei”.

(ed, red)

Nagrody I stopnia otrzymali:

►   Agnieszka Judkowiak – Miejskie Przedszkole nr 34;
►   Katarzyna Żabińska – Szkoła Podstawowa nr 6;        
►   Jolanta Cyrankowska – Zespół Szkół Specjalnych nr 1;
►   Jarosław Skorulski – Zespół Edukacyjny nr 2;
►   Izabela Sieradzka – Gimnazjum nr 2;
►   Sławomir Baranowski – Gimnazjum nr 6;
►   Grażyna Murawska - I LO;
►   Jacek Budziński - III LO;
►   Halina Sękowska – Zespól Szkół Ogólnokształcących i Sportowych;
►   Sławomir Dąbek – Zespól Szkół Budowlanych;
►   Anna Grabska – Zespół Szkół Ekologicznych;
►   Agnieszka Ciągło – Zespół Szkół Technicznych.

Nagrody II stopnia otrzymali:

►   Paulina Rębisz – Miejskie Przedszkole nr 3;
►   Bogusława Matysiak– Miejskie Przedszkole nr 6;
►   Magdalena Kołodziejczak– Miejskie Przedszkole nr 7;
►   Ewa Świątek – Miejskie Przedszkole nr 8;
►   Alina Rzeźnik – Miejskie Przedszkole nr 17;
►   Monika Świątkowska – Miejskie Przedszkole nr 19;
►   Joanna Muraszko-Szczygieł– Miejskie Przedszkole nr 22;
►   Anna Lubieniecka– Miejskie Przedszkole nr 25;
►   Iwona Dolczewska - Monika Deręgowska – Miejskie Przedszkole nr 34;
►   Małgorzata Grussy– Miejskie Przedszkole nr 39;
►   Alicja Kaczmarek - Szkoła Podstawowa nr 1;
►   Marzanna Szewczyk - Szkoła Podstawowa nr 8;
►   Katarzyna Piotrowska, Ewa Jankowiak, Katarzyna Kordys - Szkoła Podstawowa nr 11;
►   Waldemar Stelmach, Dorota Polak - Szkoła Podstawowa nr 14;
►   Ewa Abrasowicz - Szkoła Podstawowa nr 15;
►   Wioleta Sajnóg – Zespół Szkół Specjalnych nr 1;
►   Andrzej Brychcy, Dorota Lorczak, Beata Legieta - Szkoła Podstawowa nr 18;
►   Danuta Przybyszewska, Piotr Mąkowski - Gimnazjum nr 1;
►   Katarzyna Stoińska - Gimnazjum nr 3;
►   Katarzyna Apenit-Wojciechowicz, Agnieszka Węgrzyn Gimnazjum nr 6;
►   Agnieszka Bekisz - Gimnazjum nr 7;
►   Danuta Piwońska – Zespół Edukacyjny nr 3;
►   Anna Komarnicka - I LO;
►   Joanna Zienkiewicz - III LO;
►   Dorota Krassowska, Paweł Maciejewski - V LO;
►   Agnieszka Melańczuk-Oleszak, Paweł Czerniak – Zespół Szkól Ogólnokształcących i Sportowych;
►   Renata Muszkieta-Stawczyk, Wiesława Pominkiewicz – Zespół Szkół Ekonomicznych;
►   Krystyna Komorowska, Sylwia Żyburt-Wasilewska – Zespól Szkól Elektronicznych i Samochodowych.
►   Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz – Zespół Szkół Technicznyc.
►   Bogusław Baszczak – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego;
►   Artur Szcześniak – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego;
►   Elżbieta Nowak – PPP;
►   Agata Izdebska – Bursa;
►   Kinga Krutulska – Młodzieżowe Centrum Kształcenia i Edukacji;
►   Danuta Marach i Jolanta Filipiuk – Publiczna szkoła Podstawowa nr 7.

Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 46 projektów, na kwotę 2 mln 812 tys. zł, a to za sprawą dyrektorów i nauczycieli, którzy zostali nagrodzeni:

►   Marzena Kmetko, Joanna Smorczewska, Alicja Kaczmarek i Paulina Rębisz – Miejskie Przedszkole nr 3;
►   Iwona Mierzejewska, Marta Sobczak – Miejskie Przedszkole nr 11;
►   Grażyna Żarkowska, Beata Leissa, Małgorzata Wilczyńska, Katarzyna Pydyniak – Miejskie Przedszkole nr 25;
►   Adam Szymczak, Marta Sierachan – Szkoła Podstawowa nr 1;
►   Bogumiła Moskaluk, Magdalena Tryba - Szkoła Podstawowa nr 6;
►   Wiesława Grzybowska, Joanna Wawrowicz – Szkoła Podstawowa nr 11;
►   Jolanta Cyrankowska, Renata Stelmaszczyk, Anna Szepelak-Haręzga, Anna Bykowska – Zespół Szkół Specjalnych nr 1;
►   Jarosław Skorulski, Małgorzata Szczypińska, Monika Wolska – Zespół Edukacyjny nr 2;
►   Alicja Raczyńska - Gimnazjum nr 1;
►   Dawid Koreanek, Krystyna Wawer, Mieczysława Idzikowska, Alicja Sobańska - Gimnazjum nr 3;
►   Katarzyna Brzezińska, Barbara Stoma-Mirzwińska, Agnieszka Węgrzyn - Gimnazjum nr 6;
►   Piotr Szmytkiewicz, Joanna Szurowska, Małgorzata Szmytkiewicz, Małgorzata Modrzyk, Adriana Topczewska, Agnieszka Rozestwińska, Anna Oniszczuk - Zespół Szkół Ekologicznych;
►   Joanna Chodorowska Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych;
►   Kinga Krutulska, Natalia Turewicz, Barbara Sybila, Marta Pohrebny, Małgorzata Nabel-Dybaś, Dorota Polaczek, Arleta Ciesielska, Dorota Kopeć, Krzysztof Kubasiewicz, Zdzisława Jankowska, Alicja Niewiadomska - Młodzieżowe Centrum Kształcenia i Edukacji;
►   Barbara Bogacz-Szczepańska, Anna Białostocka, Dorota Sawicka-Semik, Agata Ast - Zespół Szkół Ekonomicznych;
►   Małgorzata Ragiel, Kamila Molisak-Karczewska - Zespół Szkół Budowlanych;
►   Beata Kazińska - III Liceum Ogólnokształcące;
►   Bogusław Baszczak i Bożena Stankowska - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Wśród wyróżnionych nauczycieli zaangażowanych w „Ogólnopolską Akcję Pola Nadziei” byli: Małgorzata Chrząszcz z Publicznej szkoły Podstawowej nr 7, Alina Herba ze Szkoły Podstawowej nr 8, Anna Czechowska ze Szkoły Podstawowej nr 15, Anna Balcerak ze Szkoły Podstawowej nr 11, Renata Bator ze Szkoły Podstawowej nr 17, Grzegorz Klimek-Żołnowski z Gimnazjum nr 6, Urszula Reder z Zespołu Edukacyjnego nr 3, Anna Reder z I LO, Anna Świderska z III LO, Maciej Kozłowski z VI LO, Anna Przemyślańska z Zespołu Szkół Ekonomicznych.


Nagrody dla nauczycieli z gminy:

Sylwia Nawrocka,
Renata Antosik,
Witold Towpik,
Alicja Niedziela,
Jolanta Maryniuk,
Przemysław Grabiec,
Aleksandra Krakowiak,
Urszula Juszczak,
Ireneusz Nijaki,
Marta Rosolska,
Edyta Kosowska-Pallasch,
Tomasz Chmielarczyk,
Irena Kociszewska,
Maria Zrobczyńska,
Władysław Kondras,
Mirosława Zdanowicz,
Tomasz Sroczyński.