Na Chmielnej będzie siłownia i kącik kawowy?

1 Październik 2015
To nie będzie zwyczajne zebranie. W piątek, o 17.00, w SP nr 7, mieszkańcy ul. Chmielnej omówią projekt terenu rekreacyjnego na ich osiedlu. To pozytywny wzór dla całego miasta.

Zaczęli w sierpniu, od rodzinnego pikniku. Dyskutowali, jak najlepiej zagospodarować wolny teren na ich osiedlu, aby zaspakajał potrzeby wszystkich mieszkających tu pokoleń. Dyskusja przybrała formę warsztatów, tzw. duńskiego modelu dialogu społecznego, gdzie przy ciastkach, kawie czy herbacie dyskutuje się o problemach ulicy, osiedla czy miasta. Pieczę nad warsztatami sprawowała dr Agnieszka Opalińska, politolożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

- Podczas warsztatów pracowały cztery grupy problemowe. Ich szczegółowe propozycje były potem analizowane m.in. przez architekta. Naszym głównym założeniem było tak zagospodarować teren, aby nie wykluczał żadnej grupy wiekowej – tłumaczy A. Opalińska.

Z dotychczasowych propozycji wyłania się obraz, którego składowymi będzie siłownia na powietrzu, boisko, kreatywny plac zabaw oraz miejsce, w którym będzie można spokojnie wypić kawę. Co ostatecznie powstanie, zadecydują mieszkańcy.

(pm)