Na Chmielnej będzie siłownia i kącik kawowy?

1 Październik 2015
To nie będzie zwyczajne zebranie. W piątek, o 17.00, w SP nr 7, mieszkańcy ul. Chmielnej omówią projekt terenu rekreacyjnego na ich osiedlu. To pozytywny wzór dla całego miasta.

Zaczęli w sierpniu, od rodzinnego pikniku. Dyskutowali, jak najlepiej zagospodarować wolny teren na ich osiedlu, aby zaspakajał potrzeby wszystkich mieszkających tu pokoleń. Dyskusja przybrała formę warsztatów, tzw. duńskiego modelu dialogu społecznego, gdzie przy ciastkach, kawie czy herbacie dyskutuje się o problemach ulicy, osiedla czy miasta. Pieczę nad warsztatami sprawowała dr Agnieszka Opalińska, politolożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

- Podczas warsztatów pracowały cztery grupy problemowe. Ich szczegółowe propozycje były potem analizowane m.in. przez architekta. Naszym głównym założeniem było tak zagospodarować teren, aby nie wykluczał żadnej grupy wiekowej – tłumaczy A. Opalińska.

Z dotychczasowych propozycji wyłania się obraz, którego składowymi będzie siłownia na powietrzu, boisko, kreatywny plac zabaw oraz miejsce, w którym będzie można spokojnie wypić kawę. Co ostatecznie powstanie, zadecydują mieszkańcy.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki