Wyrzuć stare graty

16 Marzec 2014
W poniedziałek rusza wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W nadchodzącym tygodniu takie odpady powinni wystawić mieszkańcy Suchej i Ługowa – zbiórka 17 marca. W tym samym dniu zbiórkę zaplanowano w mieście, w rejonie ograniczonym ulicami: Bohaterów Westerplatte, Chrobrego, Podgórna, Drzewna, Jedności, Reja, al. Wojska Polskiego. W środę, 19 marca, rejon ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Wiśniowa, Moniuszki, al. Konstytucji 3 Maja, Grottgera, Drzewna, Wrocławska, Sienkiewicza, Kukułcza, Kilińskiego.

Powyższe daty dotyczą dni wystawienia odpadów, wywóz nastąpi w dniach późniejszych.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki