W Łężycy las zostaje, przy Batorego parkingi

18 Lipiec 2017
Magistrat wyłożył do publicznej dyskusji trzy kolejne plany przestrzennego zagospodarowania. Chodzi o działki w Łężycy, Przylepie i wzdłuż ul. Batorego. Sprawdź, co się zmienia.

Wyłożenia to jeden z etapów prac planistycznych, w którym przygotowane plany są poddawane publicznej ocenie. Zainteresowani mogą do nich zgłaszać swoje uwagi.

 

A Projekt planu przestrzennego zagospodarowania dla Łężycy.

Chodzi o teren na osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy starą zabudową z Czarkowem. To teren wzdłuż ul. Łężyca-Odrzańska ograniczony ulicami: Łężyca-Kwiatowa i Łężyca-Różana.

- To jest drugie wyłożenie. Mieszkańcy mieli sporo uwag dotyczących głównie lasku pomiędzy ulicami: Różaną, Konwaliową, Irysową i Makową – wylicza Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Należy on do aeroklubu, który chciał, by można było stawiać tam domy. Pozostawiliśmy zapis, że nie można tam stawiać domów.

Terminy. Plan można oglądać do 31 lipca w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 19 lipca, godz. 13.00.

Uwagi można zgłaszać do 18 sierpnia.

B Projekt planu przestrzennego zagospodarowania dla Przylepu.

Chodzi o teren w rejonie ul. Przylep-Zakładowa. Obejmuje on zabudowania dawnych zakładów mięsnych.

- Chodziło o zapisy porządkowe dotyczące szerokości drogi czy wysokości zabudowań. Wyznaczony jest też teren na pętlę autobusową MZK – tłumaczy M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 20 lipca do 11 sierpnia w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 26 lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 28 sierpnia.

 

C Projekt planu przestrzennego zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Energetyków i Langiewicza.

Chodzi o teren w rejonie ograniczonym ulicami: Energetyków, Batorego, Langiewicza i Anny Jagiellonki.

- Głównym celem prac planistycznych było umożliwienie dojazdu do budynków oraz ułatwienie w budowie miejsc parkingowych. Mogą one powstać np. nieopodal garaży przy Energetyków – dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 24 lipca do 14 sierpnia w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 27 lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 29 sierpnia.

(tc)