W Łężycy las zostaje, przy Batorego parkingi

18 Lipiec 2017
Magistrat wyłożył do publicznej dyskusji trzy kolejne plany przestrzennego zagospodarowania. Chodzi o działki w Łężycy, Przylepie i wzdłuż ul. Batorego. Sprawdź, co się zmienia.

Wyłożenia to jeden z etapów prac planistycznych, w którym przygotowane plany są poddawane publicznej ocenie. Zainteresowani mogą do nich zgłaszać swoje uwagi.

 

A Projekt planu przestrzennego zagospodarowania dla Łężycy.

Chodzi o teren na osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy starą zabudową z Czarkowem. To teren wzdłuż ul. Łężyca-Odrzańska ograniczony ulicami: Łężyca-Kwiatowa i Łężyca-Różana.

- To jest drugie wyłożenie. Mieszkańcy mieli sporo uwag dotyczących głównie lasku pomiędzy ulicami: Różaną, Konwaliową, Irysową i Makową – wylicza Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Należy on do aeroklubu, który chciał, by można było stawiać tam domy. Pozostawiliśmy zapis, że nie można tam stawiać domów.

Terminy. Plan można oglądać do 31 lipca w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 19 lipca, godz. 13.00.

Uwagi można zgłaszać do 18 sierpnia.

B Projekt planu przestrzennego zagospodarowania dla Przylepu.

Chodzi o teren w rejonie ul. Przylep-Zakładowa. Obejmuje on zabudowania dawnych zakładów mięsnych.

- Chodziło o zapisy porządkowe dotyczące szerokości drogi czy wysokości zabudowań. Wyznaczony jest też teren na pętlę autobusową MZK – tłumaczy M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 20 lipca do 11 sierpnia w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 26 lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 28 sierpnia.

 

C Projekt planu przestrzennego zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Energetyków i Langiewicza.

Chodzi o teren w rejonie ograniczonym ulicami: Energetyków, Batorego, Langiewicza i Anny Jagiellonki.

- Głównym celem prac planistycznych było umożliwienie dojazdu do budynków oraz ułatwienie w budowie miejsc parkingowych. Mogą one powstać np. nieopodal garaży przy Energetyków – dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 24 lipca do 14 sierpnia w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu – pokój 810 – 27 lipca, godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 29 sierpnia.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki