Konsultacje. Miasto pyta o nową dzielnicę

22 Grudzień 2014
W niedzielę, mieszkańcy gminy wyrazili swoją opinię o powołaniu dzielnicy Nowe Miasto. W tej samej sprawie, do 30 grudnia, mogą wypowiedzieć się mieszkańcy Zielonej Góry.

Konsultacje dla zielonogórzan rozpoczną się 22 grudnia, potrwają do 30 grudnia. Będą dotyczyć utworzenia od 1 stycznia 2015 r. sołectw oraz dzielnicy pn. Nowe Miasto, obejmującej teren obecnej gminy Zielona Góra.

W miejskich konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Zielonej Góry. Jak głosować? Poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej, w formie papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22 albo poprzez ankietę elektroniczną, zamieszczoną na stronie www.zielona-gora.pl.

Na karcie będą dwa pytania: Czy jest Pani/Pan za utworzeniem z dniem 1 stycznia 2015 r. dzielnicy pn. Nowe Miasto obejmującej terytorium dotychczasowej gminy Zielona Góra? Czy jest Pan/Pani za utworzeniem z dniem 1 stycznia 2015 r. sołectw?

Wypełnione karty papierowe należy wrzucić do zapieczętowanej urny w punkcie konsultacyjnym.

(dsp)