Komisja zgadza się na medycynę w Zielonej Górze

21 Listopad 2014
Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Taką informację przekazał na konferencji prasowej senator Stanisław Iwan. Ta opinia będzie kluczowa dla wydania zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Wspólnie z parlamentarzystami działamy na rzecz kierunku lekarskiego w sposób konsekwentny i kompleksowy - dodała marszałek Elżbieta Polak.

Przypomnijmy, że Polska Komisja Akredytacyjna na wczorajszym posiedzeniu zajmowała się opiniowaniem wniosku Uniwersytetu Zielonogórskiego o nadanie Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich. – Opinia jest pozytywna – poinformował na konferencji prasowej senator Stanisław Iwan, który otrzymał tę wiadomość od przewodniczącego PKA prof. Marka Rockiego.

Kilka dni przed wyborami kilku kandydatów do sejmiku województwa ogłosiło, że „nie ma zgody na utworzenie kierunku lekarskiego”. Chodziło o to, że we wrześniu br. PKA wniosła zastrzeżenia do wniosku Uniwersytetu, na co władze uczelni odpowiedziały 8 października, ustosunkowując się do zastrzeżeń i wnosząc o ponowne rozparzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu, PKA zaopiniowała ten wniosek pozytywnie. – Zgoda Ministerstwa Zdrowia też już jest, wspólnymi siłami zabiegaliśmy o to jako parlamentarzyści – mówiła na konferencji prasowej posłanka Bożenna Bukiewicz. – Przykro tylko, że nasi oponenci tuż przed wyborami rozpuszczali plotki, że wydziału lekarskiego nie będzie. Takie działanie nie służy rozwojowi województwa.

Opinia PKA będzie kluczowa dla wydania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na powołanie nowego wydziału. - Na pierwsze dwa lata funkcjonowania wydziału mamy zagwarantowane pieniądze w budżecie – poinformowała dziennikarzy marszałek Elżbieta Polak. – Niedawno byliście państwo świadkami podpisania umowy ze szpitalem zielonogórskim na wsparcie finansowe z funduszy LRPO, którego celem jest dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowych kierunków. Tak więc działamy w sposób konsekwentny i kompleksowy.

Szpital zielonogórski otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł na projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych kierunków. Chodzi o przebudowę i modernizację Patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje.

Dodajmy, że powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej lub inaczej – wyrównanie szans w zakresie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Prowadzona będzie również działalność naukowo–badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych). Wraz z poszerzeniem oferty kształcenia o kierunek medyczny, będzie to oznaczało wzrost znaczenia Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego i rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego.

żródło: Urząd Marszałkowski