Jesienne porządki przed połączeniem

25 Listopad 2014
- Jeśli rada zaaprobuje projekt porozumienia, to starostwo nadal będzie odśnieżało ulice i drogi, za które odpowiadało przed połączeniem miasta i gminy – przekonywał Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.

- Wtorkowa sesja rady miasta przyniosła kilka tzw. uchwał technicznych, dzięki którym proces połączenia miasta z gminą powinien przebiegać w sposób niedokuczliwy dla mieszkańców – ocenia prezydent Janusz Kubicki.

Wśród nich warto wymienić zgodę radnych na podpisanie porozumienia pomiędzy prezydentem i starostą o przekazaniu temu ostatniemu zadania odśnieżania dróg leżących na terenie obecnej gminy.

- W tym przypadku nie będzie potrzeba procedura przetargowa, bo starostwo już wyłoniło wykonawcę odśnieżania. Od 1 stycznia, czyli od formalnego połączenia, nic się nie zmieni w tym zakresie. Starosta nadal będzie nam odśnieżał drogi – tłumaczył K. Kaliszuk podczas sesji.

Decyzją rady miasta, od przyszłego roku obniżone zostaną stawki podatkowe od środków transportu. – Jak obiecaliśmy, zejdziemy do najniższych stawek obowiązujących teraz w gminie – przypomniał Janusz Kubicki.

Trzecią decyzją radnych było przyjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na temat powołania nowej dzielnicy miasta, obejmującej teren dzisiejszej gminy. 28 listopada podobną uchwałę ma podjąć rada gminy.

Miejscy radni zgodzili się, że jeszcze w tym roku odbędą się konkursy na dotacje dla gminnych organizacji pozarządowych. Pieniądze będą wypłacane gminnym NGO w przyszłym roku.

Ostatnią uchwałą „połączeniową” była decyzja radnych o wystąpieniu miasta z Zielonogórskiego Związku Gmin.
- Wojewoda zwrócił nam uwagę, że od 1 stycznia będzie tylko jeden członek ZZG, tym samym istnienie tego związku traci rację bytu – uzasadniał projekt uchwały J. Kubicki.

(pm)