Elżbieta Polak ponownie marszałkiem

1 Grudzień 2014
- Wybór na marszałka przyjmuję z wielką pokorą. Bycie marszałkiem to ustawiczna służba na rzecz Lubuszan – zapowiedziała Elżbieta Polak.

V kadencja sejmiku województwa, na lata 2014-2018, rozpoczęła się z dziesięciominutowym poślizgiem. Inauguracyjna sesja miała potrwać góra dwie godziny – tak początkowo zakładali obserwatorzy, zanim Tomasz Możejko, przewodniczący klubu PO, wniósł o poszerzenie programu sesji o wybór marszałka i członków zarządu województwa.

Ale zanim doszło do tego ważnego wydarzenia, Klaudiusz Balcerzak, najstarszy wiekiem radny sejmiku województwa, oraz Łukasz Mejza, najmłodszy radny, przyjęli rotę przysięgi od 27 radnych.

Przysięgi nie złożyli:

  • Janusz Kubicki, który do przyszłorocznych wyborów w mieście będzie pełnił urząd prezydenta Zielonej Góry,
  • Adam Urbaniak, który do tych samych wyborów będzie pełnił obowiązki rady miasta,
  • Ignacy Odważny, który w ostatnią niedzielę wygrał II turę wyborów na burmistrza Sulechowa,
  • Tadeusz Ardeli, który, jak szeptano w kuluarach, w trakcie sesji sejmiku musiał pomaszerować do sądu w sprawie skarg wyborczych.

Zaprzysiężeni radni mogli przystąpić do wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku. I choć wszystkie kluby już wcześniej porozumiały się co do kadrowych propozycji, to jednak kandydat na przewodniczącego sejmiku, Czesław Fiedorowicz, klub PSL, musiał odpowiedzieć na pytania radnych.

- Czy przewodniczący Fiedorowicz doprowadzi do nowelizacji statutu województwa, czy przywróci zapytania i interpelacje na początku każdej sesji – pytał Zbigniew Kościk, klub PiS.

Onieśmielony Cz. Fiedorowicz szybko odzyskał pewność siebie.

- Najpierw musimy się wspólnie zastanowić, czy taka nowelizacja jest rzeczywiście potrzebna. Osobiście jestem zwolennikiem powrotu interpelacji na początek każdej sesji – oświadczył kandydat.

Rada zagłosowała jednogłośnie. Podobnie zakończyło się głosowanie na wiceprzewodniczących sejmiku. Wybrano: Marka Surmacza (klub PiS), Edwarda Fedko (klub SLD), Władysława Komarnickiego (klub PO). 

Od tego momentu zaczęła się długotrwała procedura wyboru marszałka i zarządu województwa.

- Elżbieta Polak ma wybitne zasługi w krzewieniu demokracji w kraju i zagranicą – m.in. tymi słowy zachwalał kandydatkę Tomasz Możejko, klub PO.

Pytania do kandydatki mieli radni:

- Ile kosztowała przedwyborcza promocja województwa, która była w praktyce kampanią Elżbiety Polak, zrobioną za publiczne pieniądze – pytał Zbigniew Kościk, klub PiS.

- Na początku pani rządów, w poprzedniej kadencji, na marszałkowskich urzędników wydawaliśmy 29 mln zł, teraz 60. Dlaczego urzędnik lubuskiego urzędu marszałkowskiego jest najdroższy w Polsce – dopytywał Robert Paluch, klub PiS.

- To nie była moja autopromocja, tylko komunikacja z wyborcami. Ale nie wracajmy do wyborów, to już przeszłość. A na wysoką średnią urzędniczego wyposażenia w naszym urzędzie wywiera wpływ mała liczba mieszkańców województwa. Im więcej mieszkańców ma województwo, tym mniejsza średnia – tłumaczyła Elżbieta Polak.

Ostatnie pytanie dotyczyło budynku, przy ul. Sulechowskiej, należącego do senatora PO, Roberta Dowhana, budynku wynajętego przez urząd marszałkowski.

- Już dawno obiecała pani radnym, że zrezygnuje z wynajmowania nieruchomości od senatora Dowhana. Dlaczego nie dotrzymała pani danego nam słowa – ponownie pytał radny Paluch.

- Umowa obowiązuje do 2016 r. Nic się nie da zrobić – oświadczyła E. Polak.

Odpowiedzi kandydatki musiały zadowolić sejmik. Za jej wyborem zagłosowało 21 radnych, przeciw było 6. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Wybór na marszałka województwa przyjmuję z wielką pokorą. To wielka odpowiedzialność. Bycie marszałkiem to ustawiczna służba na rzecz Lubuszan – zapowiedziała Elżbieta Polak, tuż po głosowaniu.

Wicemarszałkami województwa zostali kandydaci PSL:

  • Romuald Gawlik, ostatnio szef Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.
  • Stanisław Tomczyszyn, poprzednio członek zarządu województwa.

Członkami zarządu, z rekomendacji PO, ale bez marszałkowskich tytułów, zostali:

  • Alicja Makarska, ostatnio szefowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
  • Nowak Bogdan, poprzednio wicemarszałek województwa.

Za głosowało 18 radnych. Przeciw było 4, wstrzymało się również 4.

Inauguracyjna sesja V kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego zakończyła się ok. 19.30. Najdłuższa kolejka z życzeniami i kwiatami ustawiła się do Elżbiety Polak.

(pm)