Dokumenty dawnego miasta

30 Wrzesień 2022
Towary wysyłane z Zielonej Góry do Polski nie będą obłożone cłami - zadecydował król Władysław IV. Był rok 1641.

Władysław IV, z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudziński, Inflancki, Smoleński, Czernichowski, dziedziczny Król Szwedów, Gotów i Wandalów - tak zaczyna się dokument z 1641 r. spisany w języku polskim. To ewenement, bo w tamtej epoce dokumenty zazwyczaj pisano po łacinie. Możemy go zobaczyć w najnowszym wydawnictwie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze pt. „Regesta fontium Grünbergensium”.

- Jestem bardzo zadowolony. Prezentujemy piękne wydanie najważniejszych dokumentów dotyczących historii naszego miasta. Również przywileje królewski i cesarskie - Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor archiwum, pokazuje eleganckie wydawnictwo, podkreślając, że jest to wkład instytucji w obchody jubileuszu 800-lecia powstania miasta i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

- Zależy nam, żeby po obchodach pozostały trwałe rzeczy. Kiążka to ważne wydawnictwo źródłowe, bardzo wzbogacające naszą wiedzę - cieszy się prof. Czesław Osękowski, szef komitetu organizacyjnego obchodów.

Beata Grelewicz z archiwum otwiera książkę na stronie z pismem króla Władysława. - Pada w nim nazwa „Zielona Gora”. Jest pieczęć królewska - opowiada. - Władca upominał urzędników polskich pobierających cło, żeby nie obciążali kupców zielonogórskich nadmiernymi cłami i nie zatrzymywali  towarów z Grünbergu, które miały być wwiezione na terytorium państwa polskiego. To była bardzo ważna sprawa dla naszych kupców.

- W książce na 131 zdjęciach zaprezentowaliśmy 60 dokumentów. Najstarszy pochodzi z 1382 r., najmłodszy z 1903 r. - uzupełnia Paweł Kalisz z archiwum. Książkę wydano w niewielkim nakładzie 270 egzemplarzy. Nie znajdziemy jej w księgarniach. Archiwum część nakładu rozda zainteresowanym za darmo. Pierwsza okazja będzie w piątek, 30 września, podczas dni archiwisty. W Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbędą się warsztaty oraz zostanie otwarta wystawa.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki