Błyskawiczny budżet nowej Zielonej Góry

14 Styczeń 2015
- To absolutny rekord świata. Przyjęliśmy budżet miasta w siedem minut. Powinniśmy trafić do księgi Guinnessa – komentował prezydent Janusz Kubicki, wyraźnie zadowolony z przebiegu środowej sesji.

Do 15 marca w Zielonej Górze mamy jednoosobową radę miasta. Decyzją rządu, funkcję rady pełni Adam Urbaniak, wcześniej przewodniczący rady miasta. To on decyduje teraz, które projekty uchwał, proponowane przez prezydenta Janusza Kubickiego, staną się oficjalnym prawem miejskim, a które trafią do kosza.

Podczas środowej, drugiej sesji jednoosobowej rady miasta, Adam Urbanik przyjął i podpisał dwa projekty uchwał. Ten pierwszy dotyczył wieloletniej prognozy finansowej miasta, na lata 2015-2034, drugi budżetu „dużej” Zielonej Góry.

Szczegóły projektu budżetu prezentowała skarbniczka miasta, Emilia Wojtuściszyn.

- Projekt został przygotowany jeszcze w zeszłym roku przez prezydenta miasta i ówczesnego wójta gminy wiejskiej. Zyskał akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uwzględnia deklaracje składane mieszkańcom przed połączeniem miasta i gminy – podkreśliła skarbniczka.

Projekt budżetu miasta jest obszernym dokumentem. Warto z niego przytoczyć przynajmniej kilka najważniejszych cyfr. W 2015 r. dochody miasta powinny wynieść 615. 265 tys. zł. Wydatki – 623. 355 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, prezydent planuje wzrost dochodów miasta o 26,4 mln zł, a wydatków o 32,8 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 8 mln zł.

Głównym źródłem przychodów, aż 56,5 proc., będą dochody własne, np. podatki i opłaty lokalne czy udział miasta w podatkach PIT i CIT. Dotacje na projekty współfinansowane przez Unię Europejską – 8,4 proc. Reszta to subwencja ogólna z budżetu państwa – 25,9 proc. oraz tzw. dotacje celowe – 8,4 proc.

Ciekawie wygląda porównanie dochodów miasta w latach 2014 i 2015. Udział budżetu miasta w podatkach PIT i CIT wyniósł w roku poprzednim ok. 160,6 mln zł. W roku 2015 ma wynieść aż 197,8 mln.

 

Budżet zakłada, że z tytułu podatków i opłat lokalnych do miejskiej kasy wpłynie, praktycznie rzecz biorąc, tyle samo pomiędzy, odpowiednio: w 2014 – 98,9 mln zł, w 2015 – 99 mln. Również subwencje z budżetu państwa utrzymają się na porównywalnym poziomie: 157,6 mln rok temu, 159,6 mln obecnie.

Równie ciekawie wygląda struktura wydatków miasta w 2015 r. Największą pozycją budżetową w tej kategorii zajmuje oświata i edukacja – 236,9 mln zł, czyli 38 proc. zaplanowanych ogółem wydatków. Równie dużo miejskich pieniędzy wydanych będzie na pomoc społeczną i zdrowie – 97,6 mln zł, czyli 15,7 proc. wszystkich wydatków. Inwestycje pochłoną 107,9 mln zł – 17,3 proc. wydatków. Na kulturę i sport wydamy 36,6 mln zł, czyli 5,9 proc. Obsługa długu miejskiego to 26 mln zł, czyli 4,2 proc.

Gdyby na budżet popatrzeć przez inwestycyjne okulary, to wówczas od razu zauważymy kwotę 18 mln zł, które trafią na „tereny włączone do miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.”. Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to kolejna ważna pozycja po stronie tegorocznych miejskich wydatków – 12.738 tys. zł. Trzecią pozycję na liście najdroższych inwestycji zajmuje „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 10 mln zł.

Budżet przewiduje także zakup dwóch pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Raculi i Zawadzie. – 1,5 mln zł oraz rozbudowę budynku OSP (garaż i łącznik) w Starym Kisielinie – 441 tys. zł.

Przewodniczący Adam Urbaniak podpisał projekt budżetu. – Chciałbym przypomnieć, że wszystkie propozycje zmian w budżecie, które nie miały wskazanego źródła finansowania, nie zostały uwzględnione, co nie znaczy, że nie będą. Zadecydują o tym nowi radni – zastrzegł A. Urbaniak.

- To absolutny rekord świata. Przyjęliśmy budżet miasta w siedem minut. Powinniśmy trafić do księgi Guinnessa – komentował prezydent Janusz Kubicki, wyraźnie zadowolony z przebiegu środowej sesji.

Na koniec, przewodniczący A. Urbaniak poinformował, że trafił do jego rąk jeszcze jeden projekt uchwały, przygotowany przez prezydenta Janusza Kubickiego.

- To projekt podziału „dużej” Zielonej Góry na nowe okręgi wyborcze. Projekt ten oceniam jako dobry, wręcz optymalny w obecnych warunkach, ale postanowiłem rozesłać go najpierw do wszystkich zainteresowanych środowisk, w tym do partii politycznych – tłumaczył A. Urbaniak .  

Wedle zapowiedzi przewodniczącego, projekt wytyczający granice nowych okręgów wyborczych podpisze w najbliższy poniedziałek, 19 stycznia.

(pm)