Będą wiercić i murować, u siebie!

10 Wrzesień 2014
- Prezydent odcisnął w betonie dłonie, panie marszałek i wiceprezydent ułożyły kilkanaście kostek bruku. To nasza szkolna „kapliczka” – żartuje Małgorzata Ragiel, dyrektorka Budowlanki.

Wybudowanie warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki było życiową koniecznością. Reforma szkolnictwa zawodowego z 2012 r. nałożyła na technika obowiązek przysposabiania absolwentów do wykonywania robotniczych zawodów budowlanych. Technik ma być przygotowany nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie.

Zielonogórska Budowlanka nie miała własnych warsztatów. Zaczęła na gwałt adaptować szkolne piwnice, nawet bibliotekę. Taka prowizorka nie mogła trwać długo. Doskonale o tym wiedziała wiceprezydent Wioleta Haręźlak, która rozpoczęła poszukiwania sposobu wybrnięcia z tej trudnej sytuacji.

Najpierw zwyciężył wariant wybudowania niewielkich warsztatów. Miasto sfinansowało koszt projektu technicznego. Ale w 2013 r. pojawiła się szansa na pozyskanie 770.419 zł dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zarządzanego przez urząd marszałkowski.

Unijne pieniądze mogły być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie budowy i zakupu wyposażenia „produkcyjnej” części warsztatów. Dlatego zaplecze socjalne zostało wybudowane z miejskich pieniędzy.

Ostatecznie budżet warsztatów zamknął się w kwocie ok. 1 mln zł.

Ale zanim prezydent Kubicki, marszałek Polak oraz wiceprezydent Haręźlak uświetnili, 1 września, uroczystość otwarcia warsztatów, absolwentka Budowlanki, Karolina Kałuża musiała w błyskawicznym tempie zaadaptować stary projekt warsztatów do nowych możliwości finansowych. Potem miasto ogłosiło przetarg dla generalnego wykonawcy. Zwyciężyła firma Łukasik Group.

- Pilotowałam z ramienia szkoły kilka inwestycji, ale tak znakomitych relacji z wykonawcą warsztatów jeszcze nie miałam. Dosłownie stawał na głowie, byle tylko zadowolić nasze oczekiwania – podkreśla dyrektorka Budowlanki.

Ostateczny odbiór warsztatów odbędzie się dziś (piątek), o godz. 10.00. Do 22 września będzie trwał etap „uzbrajania” hali we wszystkie zamówione maszyny i urządzenia. Nie zabraknie betoniarek, stołów montażowych, drogowych ubijarek i wielu innych specjalistycznych narzędzi.

Z warsztatów korzystać będą uczniowie technikum drogowego, technikum budowlanego i od 2015 r. - to nowość - technikum budownictwa wodnego. Adepci zawodów budowlanych będą tu m.in. murować, układać kostkę brukową i krawężniki, przygotowywać różne mieszanki betonowe oraz niewielkie fragmenty dróg. Oczywiście, ćwiczebnie. Pomoce „naukowe”, po zajęciach, trafią do magazynu.

Wakacje szkolne tradycyjnie wykorzystywane są na remonty i modernizacje miejskich placówek oświatowych. Od stosunkowo niewielkich, jak remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1, po duże i kosztowne, np. remont dachu w SP nr 1. Brygady fachowców najczęściej remontowały sanitariaty uczniowskie, instalacje ciepłej wody i sieci kanalizacyjne. Wartość tego typu inwestycji przekroczyła 600 tys. zł.

(pm)