Będą się targować, twardo!

26 Kwiecień 2014
Gminne organizacje pozarządowe chcą wspólnie negocjować z miastem. W tym celu powołały do życia Zielonogórski Związek Organizacji Pozarządowych.

Zjazd założycielski nowej organizacji odbył się 24 kwietnia. W siedzibie Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Przylepie spotkało się 12 przedstawicieli 9 gminnych stowarzyszeń. Członkowie założyciele ZZOP to: Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina, Zielonogórski Klub Jeździecki, Stowarzyszenie Nasze Zatonie, Stowarzyszenie Dobry Start, Lubuski Klub Jeździecki, Areoklub Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne WAKE-UP oraz Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.

Delegaci przyjęli statut ZZOP oraz wybrali pierwszy zarząd organizacji: Marek Karwacki (Zatonie), Mariusz Rosik (Kisielin), Sebastian Jagiełowicz (Drzonków), Paweł Haręzga (Zawada) oraz Magdalena Machowicz (Przylep). Mariusz Rosik jednogłośnie został wybranym prezesem zarządu ZZOP.

Pierwszym zadaniem zarządu będzie doprowadzić do szybkiej rejestracji związku w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rozpocząć negocjacje z władzami miasta na temat warunków finansowania wszystkich organizacji pozarządowych, z terenu obecnej gminy wiejskiej, od 1 stycznia 2016 r., czyli już po połączeniu miasta i gminy.

Delegaci upoważnili zarząd do przyjęcia kilku założeń negocjacyjnych. Po pierwsze, władze miasta oraz władze ZZOP powinny jak najszybciej podpisać porozumienie o współpracy. Po drugie, władze miasta powinny zapewnić gminnym organizacjom pozarządowym tyle samo pieniędzy, co gmina wiejska w 2014 r. Po trzecie, władze miasta powinny zagwarantować każdej gminnej organizacji dotację w wysokości przynajmniej równej dofinansowaniu otrzymanego z kasy gminy w roku 2013 lub 2014 (za podstawę wyliczenia powinna być wykorzystana wyższa kwota dotacji). I po czwarte, coroczna pula dotacji dla gminnych organizacji pozarządowych powinna być waloryzowana o wskaźnik inflacji oraz powiększona o ten sam wskaźnik procentowy, co w przypadku miejskich NGO.

Uczestnicy zjazdu założycielskiego ZZOP postulują także, by podziałem tej części ogólnej kwoty dotacji, która  nie zostanie rozdzielona w standardowym trybie konkursowym, powinien zająć się zarząd ZZOP.

(pm)