Trudno się zdecydować na co wydać pieniądze

6 luty 2013
Mieszkańcy Starego Kisielina we wtorek długo dyskutowali nad podziałem Funduszu Integracyjnego. Padło tyle propozycji, że… postanowili dać sobie czas na zastanowienie i przesunęli spotkanie o dwa tygodnie

Farsa! Tak skomentował przesunięcie terminu głosowania nad wnioskami o przeznaczenie Funduszu Integracyjnego na inwestycje w gminie Zdzisław Ludwiczak, członek rady sołeckiej w Starym Kisielinie.

Na zebraniu wiejskim pojawiło się ponad 30 mieszkańców Starego Kisielina, władze gminy i przedstawiciele miasta. W pierwszej części uchwalono plan wydatków na 2013 rok z funduszu sołeckiego. Na konkursy przeznaczono łącznie 700 zł, spotkania noworoczne i okolicznościowe 700 zł, festyn dni Kisielina 3666 zł, i min. 4 tys. zł jako  dofinansowanie wycieczek.

Nie obyło się natomiast bez kontrowersji w czasie formułowania wniosków dotyczących Funduszu Integracyjnego, jaki miasto Zielona Góra przekaże na inwestycje w gminie.


283,1 tys. zł – tyle wynosi Fundusz Integracyjny dla Starego Kisielina


- Na czym ma polegać przekazanie pieniędzy z funduszu integracyjnego? – pytali mieszkańcy Starego Kisielina.

- Miasto przekaże pieniądze na inwestycje wskazane przez mieszkańców. Państwo możecie stwierdzić, że należy zrobić chodnik przy drodze powiatowej i wtedy przekażemy te pieniądze do starostwa . Jeżeli inwestycja ma dotyczyć chodnika przy drodze wojewódzkiej to pieniądze trafią do zarządu dróg wojewódzkich. Środki mogą trafić także do konkretnego stowarzyszenia. Ważne by wskazać inwestycję, wtedy miasto podpisze stosowne porozumienie ze wskazanymi dysponentami obiektów, czy gruntów.

tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk

Jedną z pierwszych propozycji był wniosek dotyczący budowy domu kultury.
- Uważam, że suma dosyć duża i trudno byłoby ją rozdrabniać, trzeba więc zrobić coś co zostanie w tej wsi na dłużej. Składam wniosek by przeznaczyć całość na budowę domu kultury w Starym Kisielinie. Byłoby to na start a potem to dokończymy – stwierdził mieszkaniec Kisielina.

Kolejny glos dotyczył remontu i modernizacji dawnej świetlicy „Iskierka”. - Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Kisielina spotkało się z wiceprezydentem K. Kaliszukiem i księdzem proboszczem Andrzejem i postanowiliśmy wyremontować od podstaw świetlice „Iskierkę”, zrobimy tam kapitalny remont i wyposażymy ją w sprzęt multimedialny z prawdziwego zdarzenia. Chcieliśmy nazwać ją Centrum Integracji Społecznej w Starym Kisielinie – stwierdził radny i mieszkaniec Starego Kisielina Mariusz Rosik.. Znalazłaby się tam świetlica dla mieszkańców wsi, biblioteka oraz Caritas.
 


19 lutego, godz. 17.00 – to termin kolejnego zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy podejmą decyzję.


Pojawiły się również propozycje dotyczące remontu remizy strażackiej i budowy miejsca garażowego na nowy wóz strażacki. Wielu mieszkańców wskazywało też na potrzeby związane z modernizacja dróg.

– Sugerowano nam, że te pieniądze trzeba wydać w tym roku. Proponujemy w pakiecie wykonanie oświetlenia ulic; Dojazdowej Makowej, Pocztowa, Wiosennej i Różanej.  Dokumentacja, przykrycie rowu melioracyjnego przy ul. Floriana, utwardzenie ul. Przedszkolnej, naprawa i przedłużenie chodnika przy ulicy Dojazdowej. Naszym zdaniem są to realne zadania do wykonania w tym roku – obliczyliśmy, że potrzeba na to około 150 tys. zł., więc zgłaszamy taki wniosek - stwierdził przewodniczący rady sołeckiej.

- Nie mamy się gdzie zebrać, rada sołecka zbiera się w parku pod jabłonką – proponował Zenon Rabenda. - Zróbmy świetlicę wiejską z czytelnią, na miarę wsi, w której żyje ponad 1600 mieszkańców.
Do podejmowania decyzji bez zbędnych emocji zachęcał wójt Mariusz Zalewski. – Dotacja na dany rok powinna być rozliczona w tym samym roku. Wydatkowanie tych środków musi przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem - tłumaczył.

– Budynek, w którym znajduje się Caritas, biblioteka i świetlica opiekuńczo-wychowawcza to obiekt, który służy mieszkańcom i najbiedniejszym dzieciom. Chciałbym, żeby to miejsce było do uratowania. Jednocześnie jestem zaniepokojony trudną sytuacja wielu kisielińskich rodzin. W związku z tym mam propozycję by wyremontować ten budynek i stworzyć także tam centrum integracji. Jest również aprobata ks. biskupa ordynariusza w tej sprawie – przekonywał zebranych Ks. Andrzej Brenk.
Do propozycji przedstawionych przez miejscowego proboszcza krytycznie odniósł się dyrektor szkoły podstawowej Ireneusz Nijaki.

– Uważam, że to jest zły pomysł remontowanie budynku. Idźmy odważnie i budujmy nową świetlicę. W miejscu gdzie była „Iskierka” nie ma miejsc parkingowych, to jest bardzo niebezpieczne miejsce – podkreślał mieszkaniec Starego Kisielina.
– Rozmawiałem z prezydentem i proponujemy państwu by ten budynek został zaadaptowany pod potrzeby osób starszych i dzieci. Można by przeznaczyć w tym roku 240 tys. zł na nowoczesne wyposażenie multimedialne, a pozostałą kwotę na działania prowadzone przez stowarzyszenie – stwierdził K. Kaliszuk
- Czy w danym roku musimy wykorzystać cała kwotę z funduszu integracyjnego? - pytali mieszkańcy.
- Jeżeli byśmy te pracy wykonywali jako miasto, to możemy je jako niewygasające zadania przenieść do czerwca przyszłego roku. Jeżeli wykonywałaby dane zadanie gmina jako dotacje to musi je rozliczyć do końca roku – wyjaśniał K. Kaliszuk.

Wiceprezydent Zielonej Góry przekonywał, że pieniądze mogą być wykorzystane na dowolne inwestycje, z wyłączeniem przekazanych jedynie na dokumentację.
- Zbudujmy coś co będzie perspektywiczne. Niech powstanie świetlica w odpowiednim miejscu, z miejscami parkingowymi i terenem. Moja sugestia jest taka by inwestycja nie szkodziła większości i jest takie miejsce na Zatorzu – stwierdził wójt M. Zalewski.

 Pod koniec zebrania sformułowano następujące wnioski:

1. Budowa świetlicy w Starym Kisielinie.
2. Remont centrum integracji społecznej „Iskierka” w Starym Kisielinie.
3. Przeznaczenie pieniędzy z funduszu integracyjnego na remonty dróg i oświetlenia.
4. Przeznaczenie 40 tys. zł na projekt budowy świetlicy w Starym Kisielinie, 240 tys. zł na remont centrum integracji społecznej w Starym Kisielinie w 2013 i w 2014 przeznaczenie całej kwoty z funduszu integracyjnego na remont remizy strażackiej w Starym Kisielinie.

Po gorącej dyskusji ustalono, że zebranie zostaje przesunięte na 19 lutego na godz. 17.00 w siedzibie szkoły podstawowej w Starym Kisielinie. Tam spośród przedstawionych wniosków zostaną uchwalone już te do realizacji.

(kg)