Plan jeszcze raz do obejrzenia

13 Sierpień 2018
Magistrat ponownie wyłożył do wglądu plan przestrzennego zagospodarowania dla obszaru między ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna.

A Ochla, rejon obok skansenu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru był już wykładany do publicznego wglądu, jesienią zeszłego roku. Chodzi o tereny położone obok muzeum etnograficznego ograniczone ulicami: Ochla-Folklorystyczna i Ochla-Sadowa. To osiedle domów jednorodzinnych. – Prosiliśmy mieszkańców o uwagi do planu. Celem było uporządkowanie planistyczne terenu m.in. poprzez wytyczenie ulic czy wspólnych terenów zielonych do rekreacji, uprawiania sportu – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Uwzględniliśmy uwagi, głównie dotyczące dojazdów do działek. Wprowadziliśmy na wniosek mieszkańców zmiany do planu. Teraz ponownie wykładamy go do wglądu.

Terminy: Plan można oglądać do 23 sierpnia, pokój nr 809, urząd miasta, ul. Podgórna 22, w godz. 8.00-14.00. Uwagi do planu można zgłaszać, na piśmie, do 6 września.

(dsp)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki