Sprawdź dwa plany

19 Marzec 2018
Miejscy urzędnicy pracują nad planami przestrzennego zagospodarowania dawnych zakładów mięsnych w Przylepie i strefy przemysłowej w Nowym Kisielinie.

A Wyłożenie planu przestrzennego zagospodarowania południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

To ponowne wyłożenie planu, który wymaga korekty z powodu budowy nowej drogi prowadzącej w głąb parku, m.in. do powstającej fabryki Spinko. Jest ona budowana na podstawie decyzji ZRiD. Plan musi być z nią zgodny.

Terminy. Plan jest wyłożony od 14 marca i można go oglądać do 6 kwietnia w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, w pokoju 810 zaplanowano dyskusję publiczną – 21 marca o godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 20 kwietnia.

 

B Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa.

To dawne zakłady mięsne. Korekta dotyczy zmiany przebiegu jednej z bocznych uliczek, co umożliwi rozbudowę jednej z firm.

Terminy. Uwagi można zgłaszać do 10 kwietnia.

(tc

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki