Sprawdź dwa plany

19 Marzec 2018
Miejscy urzędnicy pracują nad planami przestrzennego zagospodarowania dawnych zakładów mięsnych w Przylepie i strefy przemysłowej w Nowym Kisielinie.

A Wyłożenie planu przestrzennego zagospodarowania południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

To ponowne wyłożenie planu, który wymaga korekty z powodu budowy nowej drogi prowadzącej w głąb parku, m.in. do powstającej fabryki Spinko. Jest ona budowana na podstawie decyzji ZRiD. Plan musi być z nią zgodny.

Terminy. Plan jest wyłożony od 14 marca i można go oglądać do 6 kwietnia w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, w pokoju 810 zaplanowano dyskusję publiczną – 21 marca o godz. 14.00.

Uwagi można zgłaszać do 20 kwietnia.

 

B Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa.

To dawne zakłady mięsne. Korekta dotyczy zmiany przebiegu jednej z bocznych uliczek, co umożliwi rozbudowę jednej z firm.

Terminy. Uwagi można zgłaszać do 10 kwietnia.

(tc