W Drzonkowie plan do dyskusji i głosowanie

10 Maj 2019
Magistrat zorganizuje trzy spotkania dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania. Mieszkańcy zagłosują, który wariant wybrać.

Zanim magistrat przystąpi do sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie ulic Drzonków-Olimpijska i Drzonków-Słoneczna, chce zorganizować w sołectwie prekonsultacje.

- To teren pod budownictwo mieszkaniowe. Chcemy wyznaczyć: parametry ulic, dojście do cieku wodnego Sucha, miejsce pod usługi i handel – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania. Przyjęte rozwiązania będą oddziaływać na sąsiednie osiedla.

- Dlatego zapraszam na spotkania. Przedstawimy nasze propozycje i podyskutujemy nad wariantami planu – zachęca M. Maśko-Horyza. Chodzi głównie o mieszkańców osiedli przylegających do terenu objętego planem, ul. Wilczej, Leśnej, Lisiej i Gajowej oraz Rajtarowej i Rycerskiej.

Dwa spotkania informacyjne odbędą się w świetlicy w Drzonkowie, 13 i 14 maja, o 17.00. Natomiast w poniedziałek, 20 maja, w szkole podstawowej, o 18.30 rozpocznie się zebranie wiejskie – wtedy mieszkańcy przegłosują, który wariant planu rekomendują.

(tc)