W Drzonkowie plan do dyskusji i głosowanie

10 Maj 2019
Magistrat zorganizuje trzy spotkania dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania. Mieszkańcy zagłosują, który wariant wybrać.

Zanim magistrat przystąpi do sporządzenia planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie ulic Drzonków-Olimpijska i Drzonków-Słoneczna, chce zorganizować w sołectwie prekonsultacje.

- To teren pod budownictwo mieszkaniowe. Chcemy wyznaczyć: parametry ulic, dojście do cieku wodnego Sucha, miejsce pod usługi i handel – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania. Przyjęte rozwiązania będą oddziaływać na sąsiednie osiedla.

- Dlatego zapraszam na spotkania. Przedstawimy nasze propozycje i podyskutujemy nad wariantami planu – zachęca M. Maśko-Horyza. Chodzi głównie o mieszkańców osiedli przylegających do terenu objętego planem, ul. Wilczej, Leśnej, Lisiej i Gajowej oraz Rajtarowej i Rycerskiej.

Dwa spotkania informacyjne odbędą się w świetlicy w Drzonkowie, 13 i 14 maja, o 17.00. Natomiast w poniedziałek, 20 maja, w szkole podstawowej, o 18.30 rozpocznie się zebranie wiejskie – wtedy mieszkańcy przegłosują, który wariant planu rekomendują.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki