Aż 13 praktyk zawodowych

10 Kwiecień 2015
LISTY. „Mobilny Absolwent” - czołowy projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze dobiegł końca (niestety).

Nasi mechanicy, elektrycy, gazownicy i technicy ochrony środowiska mieli okazję powspominać czas spędzony w centrum kształcenia bbw we Frankfurcie n/Odrą. Uczestnicy projektu w ciągu półtora roku odbyli 13 praktyk zawodowych, w trakcie których podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności. Na konferencji podsumowującej nie zabrakło wielu wspaniałych gości - przede wszystkim przedstawicieli lokalnych firm - Lumel S.A., Falubaz Polska S.A. S.K.A, PGNiG - zainteresowanych zatrudnieniem naszych absolwentów. Do kontynuowania nauki na studiach wyższych przekonywali dziekani Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. O szansach jakie daje udział w projekcie mówili także przedstawiciel urzędu marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz drobne upominki.

(zst)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki