PiS podzielił „swoje” pieniądze

31 Styczeń 2014
Miejsca postojowe przy ul. Wazów, budowa ciągu pieszego do potoku Gęśnika i remont nawierzchni przy ul. Morelowej- to niektóre propozycje, jakie radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zrealizować z tzw. puli prezydenta w tym roku.

– Wiele zadań typowo inwestycyjnych, ułatwiających życie, wynikało z postulatów mieszkańców zawartych w Budżecie Obywatelskim – skomentował listę zadań Jacek Budziński.

W czwartek radni klubu PiS przedstawili listę zadań, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z budżetu prezydenta. Spośród 1 mln zł na inwestycje i 600 tys. z tzw. kieszonkowego radnych, jakie mieli do dyspozycji radni PiS, najwięcej, bo 560 tys. zł, przeznaczyli na remonty i budowę dróg, chodników i parkingów.

- Jedno z zadań inwestycyjnych to budowa ścieżki, z ławeczkami i oświetleniem od ul. Rzeźniczaka aż do Potoku Gęśnik, w pobliżu kościoła pw. Św. Alberta Chmielowskiego. Osiedle się bardzo rozrasta i wielu mieszkańców od dawno prosiło, by uporządkować ten ciąg pieszy. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to ważny będzie remont świetlicy Gniazdo dla dzieci przy ul. Sikorskiego. Tam największym problemem było wychładzanie się pomieszczenia. Kwotą 30 tys. zł wspieramy konsekwentnie remonty w kinie Newa, będą tam także wykorzystane środki z ministerstwa, będzie więc większa efektywność tych działań –mówił Kazimierz Łatwiński.

Znaczące pieniądze pójdą na modernizację szkół i placówek edukacyjnych. Łącznie klub PiS przeznaczy na oświatę ponad 1/4 całej puli, czyli 417 tys. zł. - Wspomagamy także remonty szkół, ale będą także pieniądze na działania prorozwojowe. Na pomoc społeczną, działalność opiekuńczą i zdrowie przekazujemy 166 tys. zł. Specjalistyczny stół zabiegowy i inne wyposażenie otrzyma poradnia ortopedyczna szpitala wojewódzkiego za 50 tys. zł – to bardzo dobra inwestycja, służąca potrzebującym pomocy mieszkańcom – mówiła radna PiS, Bożena Ronowicz.

PROPOZYCJE KLUBU RADNYCH PIS W ROKU 2014        

Remonty i budowa dróg, chodników i parkingów - 560 tys. zł

Mierniki prędkości przy ul. St. Wyszyńskiego (na odcinku Woj. Polskiego-Łużycka) Wojska Polskiego (przed skrzyżowaniem z Wyszyńskiego i Zacisze) - 20 tys. zł
Lampy (2 szt. przy przychodni na Zawadzkiego) - 30 tys. zł
Spowalniacze na ulicy Jagodowej - 10 tys. zł
Zagospodarowanie terenu (remont nawierzchni drogi, renowacja zieleni, montaż elementów małej architektury i placu zabaw) między ul. Godlewskiego, a punktowcami przy ul. Zawadzkiego (budynki 57-63) - 23 tys. zł
Budowa miejsc postojowych przy ul. Wazów - 50 tys. zł
Budowa chodnika łączącego ul. Szosa Kisielińska z ul. Osiedle Pomorskie (wzdłuż strzeżonego parkingu) - 12 tys. zł
Kontynuacja modernizacji i remontu ciągów pieszych i drogi dojazdowej przy III LO - 50 tys. zł
Kontynuacja utwardzenia drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy os. Pomorskim - 10 tys. zł
Utwardzenie dróg gruntowych w okolicach ulic Chłodna, Szpakowa i Jeżynowa - 20 tys. zł
Budowa ciągu pieszego od ul. Rzeźniczaka do potoku Gęśnik - 160 tys. zł
Chodnik przy ul. Nowej do Oś. Geodetów - 15 tys. zł
Remont nawierzchni ul. Morelowej (przy nowo budowanych schodach) - 80 tys. zł
Wymiana chodników na Oś. Słowackiego - 80 tys. zł.

Oświata - 417 tys. zł

Modernizacja i remont toalet i sal szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 (ZSEkol.) -160 tys. zł
Modernizacja i remont pięciu łazienek dla grup przedszkolnych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 24 na os. Pomorskim      - 15 tys. zł
Modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy na potrzeby 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 - 10 tys. zł
Modernizacja świetlicy Gniazdo przy ul. Sikorskiego (witryna, okna) - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 1 - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 6 - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 7 - 10 tys. zł
Doposażenie Zespołu Szkół Akademickich - 10 tys. zł
Doposażenie Zespołu Edukacyjnego nr 3 - 2 tys. zł
Doposażenie III LO - 10 tys. zł
Modernizacja i remonty Zespołu Szkół Katolickich (plac zabaw przy szkole, system lub sprzęt informatyczny) - 42 tys. zł
Modernizacja sal w szkole Salomon - 10 tys. zł
Dofinansowanie działań edukacyjnych KSM - 85 tys. zł
Doposażenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 10 tys. zł
Dofinansowanie działalności Orkiestra Zespołu Szkół Budowlanych - 5 tys. zł
Dofinansowanie działalności Chrześcijańskiej Szkoły „Salomon” - 3 tys. zł
Sprzęt komputerowy – Gimnazjum nr 6 - 13 tys. zł
Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi w Zielonej Górze - 2 tys. zł.         

Kultura - 298 tys. zł

Pokrycie udziału własnego Klubu Kultury Filmowej w wysokości 50 proc. do wniosku o wymianę sprzętu w kinie Newa składanego do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 30 tys. zł
Wyposażenie biblioteki przy ul. Ptasiej - 5 tys. zł
Dofinansowanie Teatru Lubuskiego - 5 tys. zł
Budowa pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej - 38 tys. zł
Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych (Panny Wyklęte) - koncert (z promocji) - 13 tys. zł
Dofinansowanie działalności upowszechniania kultury DIAK - 14 tys. zł
Dofinansowanie organizacji festynu przy parafii p.w. Brata Alberta - 10 tys. zł
Marsz z okazji Kanonizacji Bł. Jana Pawła II  - 7 tys. zł
Dofinansowanie działalności w zakresie kultury KSM (koncerty) - 24 tys. zł
Dofinansowanie organizacji „Marszu dla życia” - 5 tys. zł
Dofinansowanie działalności chóru Polirytmia - 5 tys. zł
Dofinansowanie organizacji „Lubuski Orszak Trzech Króli” - 40 tys. zł
Dofinansowanie działalności Orkiestra „Zastalu” - 10 tys. zł
Dofinansowanie działalności Dom Harcerza  - 2 tys. zł
Dofinansowanie działalności - Zadania kulturalne Stowarzyszenia „Pro Cultura et Musica” - 59 tys. zł
Dofinansowanie działalności Klub Inteligencji Katolickiej - 2 tys. zł
Dofinansowanie Winiarza Zielonogórskiego (czasopismo „Winiarz”) - 3 tys. zł
Festiwal Gitarowy - Lubuskie Stowarzyszenie Gitarowe - 10 tys. zł
Nagroda kulturalna - stypendium dla skrzypaczki - 3 tys. zł
Organizacja festynu przy SP 11 - 8 tys. zł
Organizacja festynu rodzinnego z okazji 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego na os. Kaszubskim - 5 tys. zł.

Pomoc społeczna, działalność opiekuńcza, zdrowie - 166 tys. zł

Poradnia ortopedyczna Szpitala Wojewódzkiego - stół zabiegowy in. wyposażenie - 50 tys. zł
Dofinansowanie dla Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej (obok Kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca) - 25 tys. zł
Dofinansowanie AK działalność edukacyjno-wydawnicza - 10 tys. zł
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (KSM w tym ze świetlicy Arka) - 19 tys. zł
Dofinansowanie działalności Ośrodek Wsparcia Rodziny SOS - 5 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica dla dzieci przy parafii „Podwyższenia Krzyża Św.” - 10 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica przy parafii „Św. Urbana” - 10 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica SP nr 17 - 5 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica SP nr 8 - 5 tys. zł
Placówka wsparcia dziennego – klub środowiskowy Klub Otwartych Drzwi fundacji – pomoc dla dzieci i osób starszych - 5 tys. zł
Obchody Jubileuszu 20-lecia Zielonogórskiego Stowarzyszenia AMAZONEK połączone z wykładami na temat obrzęków limfatycznych i rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi - 2 tys. zł
Profilaktyka wad postawy poprzez diagnostykę funkcjonalną - badania przesiewowe wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych miasta Zielona Góra prowadzone przez ZRDiMN „Promyk” - 20 tys. zł
Rozwój oraz poprawa infrastruktury - 100 tys. zł

Ścieżka zdrowia przy G7 9 (przy ul. Zachodniej) - 15 tys. zł
Koncepcja pasaży pieszo – rowerowych w śródmieściu miasta wraz z przejściami nadziemnymi oraz koncepcja Centrum Kongresowo–Targowego - Katedra Urbanistyki i Architektury – 15 tys. zł
Koszty działań ekspertów na rzecz rozwoju miasta i infrastruktury transportowej - 10 tys. zł
Modernizacja bazy Aeroklubu Ziemi Lubuskiej - 30 tys. zł
Dofinansowanie działalności formacji tanecznych (studio tańca Spoko F.Czeszyka) - 10 tys. zł
Ukwiecenie zach. części Zielonej Góry - 20 tys. zł.       

Sport - 59 tys. zł

Dofinansowanie ligi szachowej - 17 tys. zł
UKP - Stelmet szkolenie młodzieży - 20 tys. zł
Dofinansowanie działalności Automobilklubu - "Duet" - 15 tys. zł
Doposażenie Zielonogórskiego Klubu Sportowego "Gwardia" - 5 tys. zł
Udział UKS Trójka w Zielonogórskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki - 2 tys. zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne łącznie - 1 600 tys. zł

 (kg)