PiS podzielił „swoje” pieniądze

31 Styczeń 2014
Miejsca postojowe przy ul. Wazów, budowa ciągu pieszego do potoku Gęśnika i remont nawierzchni przy ul. Morelowej- to niektóre propozycje, jakie radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zrealizować z tzw. puli prezydenta w tym roku.

– Wiele zadań typowo inwestycyjnych, ułatwiających życie, wynikało z postulatów mieszkańców zawartych w Budżecie Obywatelskim – skomentował listę zadań Jacek Budziński.

W czwartek radni klubu PiS przedstawili listę zadań, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z budżetu prezydenta. Spośród 1 mln zł na inwestycje i 600 tys. z tzw. kieszonkowego radnych, jakie mieli do dyspozycji radni PiS, najwięcej, bo 560 tys. zł, przeznaczyli na remonty i budowę dróg, chodników i parkingów.

- Jedno z zadań inwestycyjnych to budowa ścieżki, z ławeczkami i oświetleniem od ul. Rzeźniczaka aż do Potoku Gęśnik, w pobliżu kościoła pw. Św. Alberta Chmielowskiego. Osiedle się bardzo rozrasta i wielu mieszkańców od dawno prosiło, by uporządkować ten ciąg pieszy. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to ważny będzie remont świetlicy Gniazdo dla dzieci przy ul. Sikorskiego. Tam największym problemem było wychładzanie się pomieszczenia. Kwotą 30 tys. zł wspieramy konsekwentnie remonty w kinie Newa, będą tam także wykorzystane środki z ministerstwa, będzie więc większa efektywność tych działań –mówił Kazimierz Łatwiński.

Znaczące pieniądze pójdą na modernizację szkół i placówek edukacyjnych. Łącznie klub PiS przeznaczy na oświatę ponad 1/4 całej puli, czyli 417 tys. zł. - Wspomagamy także remonty szkół, ale będą także pieniądze na działania prorozwojowe. Na pomoc społeczną, działalność opiekuńczą i zdrowie przekazujemy 166 tys. zł. Specjalistyczny stół zabiegowy i inne wyposażenie otrzyma poradnia ortopedyczna szpitala wojewódzkiego za 50 tys. zł – to bardzo dobra inwestycja, służąca potrzebującym pomocy mieszkańcom – mówiła radna PiS, Bożena Ronowicz.

PROPOZYCJE KLUBU RADNYCH PIS W ROKU 2014        

Remonty i budowa dróg, chodników i parkingów - 560 tys. zł

Mierniki prędkości przy ul. St. Wyszyńskiego (na odcinku Woj. Polskiego-Łużycka) Wojska Polskiego (przed skrzyżowaniem z Wyszyńskiego i Zacisze) - 20 tys. zł
Lampy (2 szt. przy przychodni na Zawadzkiego) - 30 tys. zł
Spowalniacze na ulicy Jagodowej - 10 tys. zł
Zagospodarowanie terenu (remont nawierzchni drogi, renowacja zieleni, montaż elementów małej architektury i placu zabaw) między ul. Godlewskiego, a punktowcami przy ul. Zawadzkiego (budynki 57-63) - 23 tys. zł
Budowa miejsc postojowych przy ul. Wazów - 50 tys. zł
Budowa chodnika łączącego ul. Szosa Kisielińska z ul. Osiedle Pomorskie (wzdłuż strzeżonego parkingu) - 12 tys. zł
Kontynuacja modernizacji i remontu ciągów pieszych i drogi dojazdowej przy III LO - 50 tys. zł
Kontynuacja utwardzenia drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy os. Pomorskim - 10 tys. zł
Utwardzenie dróg gruntowych w okolicach ulic Chłodna, Szpakowa i Jeżynowa - 20 tys. zł
Budowa ciągu pieszego od ul. Rzeźniczaka do potoku Gęśnik - 160 tys. zł
Chodnik przy ul. Nowej do Oś. Geodetów - 15 tys. zł
Remont nawierzchni ul. Morelowej (przy nowo budowanych schodach) - 80 tys. zł
Wymiana chodników na Oś. Słowackiego - 80 tys. zł.

Oświata - 417 tys. zł

Modernizacja i remont toalet i sal szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 (ZSEkol.) -160 tys. zł
Modernizacja i remont pięciu łazienek dla grup przedszkolnych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 24 na os. Pomorskim      - 15 tys. zł
Modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy na potrzeby 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 - 10 tys. zł
Modernizacja świetlicy Gniazdo przy ul. Sikorskiego (witryna, okna) - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 1 - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 6 - 10 tys. zł
Doposażenie Gimnazjum nr 7 - 10 tys. zł
Doposażenie Zespołu Szkół Akademickich - 10 tys. zł
Doposażenie Zespołu Edukacyjnego nr 3 - 2 tys. zł
Doposażenie III LO - 10 tys. zł
Modernizacja i remonty Zespołu Szkół Katolickich (plac zabaw przy szkole, system lub sprzęt informatyczny) - 42 tys. zł
Modernizacja sal w szkole Salomon - 10 tys. zł
Dofinansowanie działań edukacyjnych KSM - 85 tys. zł
Doposażenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 10 tys. zł
Dofinansowanie działalności Orkiestra Zespołu Szkół Budowlanych - 5 tys. zł
Dofinansowanie działalności Chrześcijańskiej Szkoły „Salomon” - 3 tys. zł
Sprzęt komputerowy – Gimnazjum nr 6 - 13 tys. zł
Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi w Zielonej Górze - 2 tys. zł.         

Kultura - 298 tys. zł

Pokrycie udziału własnego Klubu Kultury Filmowej w wysokości 50 proc. do wniosku o wymianę sprzętu w kinie Newa składanego do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 30 tys. zł
Wyposażenie biblioteki przy ul. Ptasiej - 5 tys. zł
Dofinansowanie Teatru Lubuskiego - 5 tys. zł
Budowa pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej - 38 tys. zł
Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych (Panny Wyklęte) - koncert (z promocji) - 13 tys. zł
Dofinansowanie działalności upowszechniania kultury DIAK - 14 tys. zł
Dofinansowanie organizacji festynu przy parafii p.w. Brata Alberta - 10 tys. zł
Marsz z okazji Kanonizacji Bł. Jana Pawła II  - 7 tys. zł
Dofinansowanie działalności w zakresie kultury KSM (koncerty) - 24 tys. zł
Dofinansowanie organizacji „Marszu dla życia” - 5 tys. zł
Dofinansowanie działalności chóru Polirytmia - 5 tys. zł
Dofinansowanie organizacji „Lubuski Orszak Trzech Króli” - 40 tys. zł
Dofinansowanie działalności Orkiestra „Zastalu” - 10 tys. zł
Dofinansowanie działalności Dom Harcerza  - 2 tys. zł
Dofinansowanie działalności - Zadania kulturalne Stowarzyszenia „Pro Cultura et Musica” - 59 tys. zł
Dofinansowanie działalności Klub Inteligencji Katolickiej - 2 tys. zł
Dofinansowanie Winiarza Zielonogórskiego (czasopismo „Winiarz”) - 3 tys. zł
Festiwal Gitarowy - Lubuskie Stowarzyszenie Gitarowe - 10 tys. zł
Nagroda kulturalna - stypendium dla skrzypaczki - 3 tys. zł
Organizacja festynu przy SP 11 - 8 tys. zł
Organizacja festynu rodzinnego z okazji 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego na os. Kaszubskim - 5 tys. zł.

Pomoc społeczna, działalność opiekuńcza, zdrowie - 166 tys. zł

Poradnia ortopedyczna Szpitala Wojewódzkiego - stół zabiegowy in. wyposażenie - 50 tys. zł
Dofinansowanie dla Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Stowarzyszenia Ośrodek Integracji Społecznej (obok Kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca) - 25 tys. zł
Dofinansowanie AK działalność edukacyjno-wydawnicza - 10 tys. zł
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (KSM w tym ze świetlicy Arka) - 19 tys. zł
Dofinansowanie działalności Ośrodek Wsparcia Rodziny SOS - 5 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica dla dzieci przy parafii „Podwyższenia Krzyża Św.” - 10 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica przy parafii „Św. Urbana” - 10 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica SP nr 17 - 5 tys. zł
Dofinansowanie - Świetlica SP nr 8 - 5 tys. zł
Placówka wsparcia dziennego – klub środowiskowy Klub Otwartych Drzwi fundacji – pomoc dla dzieci i osób starszych - 5 tys. zł
Obchody Jubileuszu 20-lecia Zielonogórskiego Stowarzyszenia AMAZONEK połączone z wykładami na temat obrzęków limfatycznych i rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi - 2 tys. zł
Profilaktyka wad postawy poprzez diagnostykę funkcjonalną - badania przesiewowe wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych miasta Zielona Góra prowadzone przez ZRDiMN „Promyk” - 20 tys. zł
Rozwój oraz poprawa infrastruktury - 100 tys. zł

Ścieżka zdrowia przy G7 9 (przy ul. Zachodniej) - 15 tys. zł
Koncepcja pasaży pieszo – rowerowych w śródmieściu miasta wraz z przejściami nadziemnymi oraz koncepcja Centrum Kongresowo–Targowego - Katedra Urbanistyki i Architektury – 15 tys. zł
Koszty działań ekspertów na rzecz rozwoju miasta i infrastruktury transportowej - 10 tys. zł
Modernizacja bazy Aeroklubu Ziemi Lubuskiej - 30 tys. zł
Dofinansowanie działalności formacji tanecznych (studio tańca Spoko F.Czeszyka) - 10 tys. zł
Ukwiecenie zach. części Zielonej Góry - 20 tys. zł.       

Sport - 59 tys. zł

Dofinansowanie ligi szachowej - 17 tys. zł
UKP - Stelmet szkolenie młodzieży - 20 tys. zł
Dofinansowanie działalności Automobilklubu - "Duet" - 15 tys. zł
Doposażenie Zielonogórskiego Klubu Sportowego "Gwardia" - 5 tys. zł
Udział UKS Trójka w Zielonogórskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki - 2 tys. zł.

Wydatki bieżące i inwestycyjne łącznie - 1 600 tys. zł

 (kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki