Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

7 Czerwiec 2019
- Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinny być przede wszystkim ogólnodostępne, aby mógł z nich skorzystać każdy mieszkaniec – tłumaczy Piotr Dubicki z urzędu miasta. Od 10 czerwca można składać swoje propozycje.

- Przed nami kolejna edycja zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty?
Piotr Dubicki: - Propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec Zielonej Góry od 10 do 23 czerwca 2019 r. Zgłoszeń będzie można dokonać na dwa sposoby: albo w wersji papierowej, zostawiając wypełniony formularz w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22 (Biuro Obsługi Interesanta, parter) lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju urzędu miasta przy al. Niepodległości 13, albo za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres bo@um.zielona-gora.pl. Pamiętajmy przy tym, że wysyłane zgłoszenie musi być skanem oryginalnego dokumentu.

- Jaka kwota zasili w tym roku Budżet Obywatelski?
-
W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie 6.500.000 zł, 20 proc. z tej puli, czyli 1.300.000 zł, zgodnie z założeniami Kontraktu Zielonogórskiego zostanie przeznaczonych na realizacje zadań w dzielnicy Nowe Miasto. W tej edycji BO mieszkańcy byłej gminy mogą nie tylko głosować, ale również zgłaszać projekty do realizacji na terenie wybranych sołectw.

- W tym roku do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę poparcia dla zgłaszanego zadania. Ile podpisów jest wymaganych?
- Lista poparcia dla projektu jest niezbędnym dokumentem, aby zadanie przeszło pozytywną weryfikację. Jeśli wnioskodawca nie dołączy listy mieszkańców popierających projekt, wniosek taki nie będzie rozpatrywany z powodu błędu formalnego. Zadanie zlokalizowane na terenie tzw. starego miasta powinno być poparte przez 50 uprawnionych osób, w dzielnicy Nowe Miasto przez 15 mieszkańców.

- Aby zgłosić projekt należy wypełnić specjalny formularz, czy mieszkańcy mogą mieć z tym problem?
-
Formularz zgłoszeniowy jest bardzo przejrzysty i prosty, wystarczy podać swoje dane, opisać i uzasadnić celowość zadania, podać lokalizację i oszacować koszty projektu. Oprócz obowiązkowej listy poparcia można załączyć dodatkową dokumentację, która pomoże przy weryfikacji projektu, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia oraz dodatkowe materiały. Wnioski można pobrać ze strony urzędu miasta lub z Biura Obsługi Interesanta przy ul. Podgórnej 22.

- Czy zielonogórzanie mogą liczyć na wsparcie urzędu przy wypełnianiu wniosku?
-
Jeśli ktoś miałby problem z wypełnieniem formularza lub chciałby skonsultować swój projekt, przewidzieliśmy konsultacje, które odbędą się 14 czerwca pod ratuszem, od 13.00 do 17.00. Podczas spotkania będzie można nie tylko skonsultować swój pomysł, ale również porozmawiać o idei Budżetu Obywatelskiego, odpowiemy na wszystkie pytania nurtujące mieszkańców. Jeśli termin „ratuszowych” konsultacji komuś nie będzie pasował, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 68 45 64 106.

- Jakie projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego?
- Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy sami mogą decydować o przeznaczeniu miejskich pieniędzy. Wzorem lat ubiegłych: są to projekty inwestycyjne, z wyłączeniem zadań dotyczących jednostek systemu oświaty, których szacunkowa wartość realizacji nie może być niższa niż 100 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinny być przede wszystkim ogólnodostępne, aby mógł z nich skorzystać każdy mieszkaniec. Dodatkowo zadanie musi być zgodne z prawem, celowe, gospodarne i wykonalne technicznie.

- Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, czy ich projekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został dopuszczony do głosowania?
-
Ocena zgłoszonych projektów trwa dwa tygodnie. Po tym czasie, zgodnie z uchwałą rady miasta, mieszkańcy będą mieli siedem dni roboczych na uzupełnienie ewentualnych błędów formalnych. 19 czerwca ogłoszona zostanie lista projektów, zarówno tych odrzuconych, jak i tych dopuszczonych do głosowania. Wnioskodawcy, jeśli jego projekt nie dostanie pozytywnej opinii, przysługuje prawo odwołania poprzez wniesienie pisemnego odwołania do prezydenta miasta w terminie do siedmiu dni roboczych, licząc od daty opublikowania wyników oceny.

- Kiedy odbędzie się głosowanie oraz kto jest do niego uprawniony?
-
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Zielonej Góry, ale tylko jeden raz. Głosowanie będzie trwało przez dwa tygodnie: od 12 do 25 sierpnia 2019. Głosować można będzie na trzy sposoby: poprzez złożenie karty do głosowania poświadczonej własnoręcznym podpisem w urzędzie miasta, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres bo@um.zielona-gora.pl skanu poprawnie wypełnionej karty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza internetowego.

- Dziękuję.

(red)

ZIELONOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

* 10 - 23 czerwca 2019 – zgłaszanie projektów

* 24 czerwca – 7 lipca 2019 – ocena zgłoszonych projektów

* 8 – 16 lipca 2019 – uzupełnianie wniosków niespełniających wymogów formalnych

* 19 lipca 2019 – ogłoszenie listy zgłoszonych projektów

* 22 – 30 lipca 2019 – tryb odwoławczy

* 31 lipca – 8 sierpnia2019 – decyzje prezydenta miasta ws. odrzuconych projektów

* 9 sierpnia 2019 – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

* 12 sierpnia – 25 sierpnia 2019 – głosowanie

* do 15 września 2019 – ogłoszenie listy zwycięskich projektów