Parowóz wjedzie na tor wschodni

2 Marzec 2018
Pojawi się nowy tor, skrajnik i brukowany plac z ławkami. Rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy skansenu kolei powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej.

Obszar między ulicami Morwową i 1 Maja ma się zmienić nie do poznania! W harmonogramie prac znalazła się budowa toru wschodniego (z szyn z lat 1908-1923, na podkładach metalowych), renowacja i montaż skrajnika z 1898 r. (ze stacji Chociule) oraz budowa nowej części wypoczynkowej od strony ul. 1 Maja (brukowany plac z ławkami z lat 50. i 60. XX w., śmietniki).

- Koszt prac to ok. 280 tys. zł, pieniądze pochodzą z Budżetu Obywatelskiego 2016 i 2017 – wyjaśnia Mieczysław J. Bonisławski, skarbnik Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. - Same eksponaty zostały pozyskane już w 2016 r., z Budżetu Obywatelskiego 2015. Najdroższym elementem jest budowa muru oporowego od strony kamienicy przy ul. 1 Maja oraz sprowadzenie unikatowej podsypki torowej, to mają być białe okrąglaki.

Nowy tor wschodni skansenu będzie służył do eksponowania zabytkowego taboru kolejowego: wagonu towarowego z 1915 r., wagonu osobowego z 1890 r. oraz parowozu T3 z 1909 r.

(dsp)