Przed nami wybory sołtysów – zaczynamy w Janach

5 luty 2019
Zielona Góra ma na swoim terenie aż 17 sołectw i sołtysów. Właśnie zbliża się czas podsumowań ich czteroletniej kadencji. Pierwsze wybory w piątek, 8 lutego, w Janach. (HARMONOGRAM)

Kim jest zielonogórski sołtys? Dla jednych jest przedstawicielem miejskiej władzy w sołectwie. Dla innych wręcz odwrotnie – obrońcą interesów wsi, czasami wręcz ostatnią deską ratunku, zwłaszcza dla najbardziej zaawansowanych wiekiem sąsiadów.

Bez względu na zapisy prawa, to właśnie relacje sąsiedzkie przesądzają o pozycji sołtysa w sołectwie. Do drzwi sołtysa można zapukać choćby wieczorem, numer jego osobistego telefonu znają niemal wszyscy, pełni swój obywatelski dyżur czasami całą dobę.

Czy bycie sołtysem to opłacalna „fucha”? – Na podstawie uchwały zielonogórskiej rady miasta, każdy zielonogórski sołtys dostaje comiesięczną dietę w wysokości 948 zł. To nie jest zapłata za pracę sołtysa, to refundacja jego kosztów własnych związanych z pełnieniem takiej funkcji – podkreśla Mariusz Zalewski, wieloletni wójt gminy wiejskiej, obecnie dyrektor departamentu ds. dzielnicy Nowe Miasto.

Zdecydowana większość zielonogórskich sołtysów skarży się na brak czasu i na przeciążenie pracą na rzecz swojej małej społeczności. Dlatego nie powinna dziwić decyzja części z nich o wycofaniu się z ponownego kandydowania. Proszą, by nie podawać nazwisk, bo być może jeszcze zmienią zdanie, wszystko zależy od postawy współmieszkańców, jak ocenią pracę dotychczasowego sołtysa, i od gotowości innych do aktywnego włączenia się w życie wsi. W tej chwili zaledwie pięciu sołtysów otwarcie zadeklarowało swoją gotowość do ponownego udziału w wyścigu wyborczym.

- Jak się powiedziało  „A” trzeba powiedzieć „B”, będę ponownie startowała, chcę być wybrana na kolejne cztery lata. Lubię tę pracę, lubię pracować z ludźmi, lubię nowe wyzwania i lubię smak sukcesu – deklaruje Krystyna Koperska, wciąż urzędująca sołtyska Starego Kisielina.

Rada miasta podczas wtorkowej sesji uchwaliła kalendarz wyborczy w 17 zielonogórskich sołectwach (patrz ramka obok). Wybierani będą nie tylko nowi sołtysi, ale także nowe rady sołeckie.

Zasady są następujące: w wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie powinno się wpisać na listę obecności przynajmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania. Za uprawnionych uważa się wszystkich tych, którzy mieszkają w danym sołectwie, czyli nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Jeśli w tzw. pierwszym terminie nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin rozpoczęcia zebrania wyborczego automatycznie przesuwa się o 15 minut. Dla tego drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja. Prawo wyborcze mają osoby obecne na sali. Na liście obecności podajemy tylko imię i nazwisko, obok stawiamy podpis.

(pm)

TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

* Jany/Stożne – 8 lutego, godz. 18.00 – punkt biblioteczny, ul. Jany 3a

* Zatonie/Marzęcin – 13 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Zatonie-Zielonogórska 38

* Stary Kisielin – 15 lutego, godz. 17.00 – filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 53

* Krępa – 22 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Krępa-Odrzańska 51

* Barcikowice – 23 lutego, godz. 16.00 – świetlica, ul. Barcikowice 15A

* Drzonków – 4 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

* Nowy Kisielin – 5 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

* Jeleniów – 10 marca, godz. 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, godz. 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, godz. 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

 

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie (godzina, którą podajemy powyżej) nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc. uprawnionych), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut – dla drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja.

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki