Dla miłośników przyrody

26 Październik 2018

Spotkanie zaplanowane na sobotę, 27 października, o 16.00 w Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczym, inauguruje cykl „Spotkania Przyrodników”. Autorką prelekcji „Zanim zginą maki i kąkole... czyli o znaczeniu chwastów w ekosystemach” jest dr hab. Halina Ratyńska – geobotanik, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Była pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych UZ. Do dzisiaj wiele wiąże ją z winnym grodem. Naukowe zainteresowania autorki obejmują geobotanikę: florę, zbiorowiska roślinne i ekologię krajobrazu. Uzupełnieniem prelekcji będzie wystawa zdjęć autorstwa H. Ratyńskiej i obrazów Katarzyny Żok, zatytułowana „Kwiaty z łąk i pól”. Wstęp wolny.

(dsp)