Urzędnika łap na telefon

19 Marzec 2020
Od 16 marca Urząd Miasta Zielona Góra jest nieczynny dla interesantów. Nie przerywa jednak pracy. Z urzędnikami można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Nieczynne są biura obsługi interesantów we wszystkich lokalizacjach urzędu oraz kancelaria ogólna. Do budynków urzędu wpuszczani są jedynie dyżurujący pracownicy.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu miasta oraz adres elektronicznej skrytki podawczej znajdziemy na stronie: www.bip.zielonagora.pl. Ogólny adres poczty elektronicznej magistratu: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej, pisma można składać w wersji papierowej, wrzucając je do wystawionej skrzynki przed budynkiem urzędu przy ul. Podgórnej 22. Na  piśmie należy podać numer telefonu kontaktowego i/lub adres email lub adres esp na e-PUAP.

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można dokonywać przelewem elektronicznym lub bez prowizji w każdej placówce PKO BP na terenie miasta.

Miasto zachęca do załatwiania spraw przez ePUAP. Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu na platformie ePUAP adres: /umzg/SkrytkaESP. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwoli wszcząć każdą sprawę oraz złożyć pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Ogólna informacja telefoniczna: 68 45 64 405

Telefony i emaile do komórek organizacyjnych dostępne są na stronie https://bip.zielonagora.pl/17/Urzad_Miasta/

 

* Realizację zadań ograniczył Urząd Stanu Cywilnego. Bez ograniczeń mieszkańcy (gdy zdarzenie nastąpiło w Zielonej Górze) mogą załatwić następujące sprawy:

- sporządzenie aktu zgonu (USC, tel. 68 45 64 946)

- sporządzenie aktu urodzenia (USC, tel. 68 45 64 942)

- w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 47518 34) możliwy będzie odbiór dowodu osobistego w wydziale spraw obywatelskich.

 

* Od wtorku (17 marca) nie ma poboru opłat i kontroli na obszarze strefy płatnego parkowania w Zielonej Górze. - Chcemy ułatwić funkcjonowanie osobom, które muszą dojeżdżać do pracy w centrum, a obawiają się jazdy komunikacją miejską, oraz tym, którzy opiekują się osobami mieszkającymi w centrum – wyjaśnia prezydent Janusz Kubicki.

W sprawach związanych ze Strefą Płatnego Parkowania, abonamentem czy reklamacjami można się kontaktować drogą telefoniczną lub elektroniczną: tel. 68 454 46 64, 454 46 45, p. 401, fax 68 45 64 255, e-mail: strefapp@um.zielona-gora.pl

 

* Od 24 marca do odwołania interesanci Wydziału kKmunikacji będą obsługiwani wyłącznie w pilnych przypadkach. Jeżeli w tym czasie ktoś nie dopełni obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, nie grozi mu kara finansowa. Do kategorii pilnych spraw zaliczono dopuszczenie do ruchu pojazdów, które nie mają wydanych dokumentów lub tablic rejestracyjnych. Będzie też możliwość odbioru wcześniej zamówionego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub tablic rejestracyjnych. W tym celu należy przesłać email z określeniem sprawy, jaką chce się załatwić wraz ze skanami dokumentów na adres wydzkom@um.zielona-gora.pl. Po sprawdzeniu pisma, urzędnicy wyślą email zwrotny z wyznaczoną datą i godziną wizyty w urzędzie.

W pozostałych przypadkach wydział będzie nieczynny dla interesantów.

Jeżeli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni. Samo zgłoszenie zakupu jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-.... Zarejestrować pojazd można później, gdy sytuacja epidemiczna się unormuje.

Jeśli pojazd został sprzedany, trzeba zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni.

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można przesłać tradycyjną pocztą.

Prezydent Zielonej Góry zdecydował, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną do odwołania nie będą podlegały karze pieniężnej:

- niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej;

- zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej);

Zwolnienie z kar pieniężnych dotyczy pojazdów, których ustawowy termin 30 dni na dokonanie ww. czynności upłynie w okresie obowiązywania ograniczeń w pracy wydziału komunikacji spowodowanych epidemią.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki