Tak się radni zgodnie wybierali

29 Listopad 2018
Tego jeszcze nie było. Radni zgodzili się, by co 20 miesięcy pracą rady miasta kierował nowy przewodniczący z kolejnego klubu. Podczas wtorkowej sesji bez sporów wybrali trzech wiceprzewodniczących rady i szefów komisji.

- Jestem pierwszym tzw. rotacyjnym przewodniczącym rady miasta. Po upływie 20 miesięcy podam się do dymisji, otwierając szansę wyboru dla przedstawiciela kolejnego klubu. Mam nadzieję, że nikt nie wycofa się z tej umowy – podkreślił Piotr Barczak (klub PiS), obecny przewodniczący rady miasta.

Pomysł zmieniających się podczas kadencji przewodniczących został ogłoszony przez prezydenta Janusza Kubickiego podczas inauguracyjnej sesji rady miasta. Po upływie 1/3 kadencji prawo kierowania pracami rady będzie miał przedstawiciel kolejnego klubu. Mechanizm ten nie został zapisany w żadnym akcie normatywnym, to wyłącznie efekt dżentelmeńskiej umowy zielonogórskich radnych.

Wtorkowa sesja rady miasta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. Radni zgodnie wybrali nie tylko trzech wiceprzewodniczących rady: Adama Urbaniaka (klub PO), Tomasza Sroczyńskiego i Pawła Wysockiego (klub Zielona Razem), ale także szefów ponad 10 stałych komisji rady miasta. Koncyliacyjną atmosferą, dominującą na sali obrad, był zachwycony również prezydent Kubicki.

- Gratuluję wszystkim wyborczego sukcesu. Bardzo się cieszę, że nie powtórzyliśmy błędu sprzed czterech lat, kiedy to jeden z klubów radnych został wykluczony z podziału różnych funkcji w radzie. Teraz pokazaliśmy mieszkańcom, że chcemy razem działać dla wspólnego dobra, że potrafimy wznieść się ponad osobiste animozje czy polityczne podziały. Doskonale wiem, że to wcale nie było proste. Ale się udało. Dziękuję wszystkim radnym – cieszył się J. Kubicki.

(pm)

Szefowie stałych komisji rady miasta:

* komisja rewizyjna – Krzysztof Machalica (klub PO)
* komisja rozwoju i ochrony środowiska – Marcin Pabierowski (PO)
* komisja zdrowia, kultury i sportu – Bożena Ronowicz (klub PiS)
* komisja statutowo-regulaminowa – Andrzej Bocheński (klub Zielona Razem)
* komisja. rodziny – Eleonora Szymkowiak (PiS)
* komisja budżetu i finansów miasta – Andrzej Brachmański (Zielona Razem)
* komisja gospodarki – Zbigniew Binek (Zielona Razem)
* komisja skarg i wniosków – Robert Górski (Zielona Razem)
* komisja edukacji i wychowania – Jacek Budziński (PiS)
* komisja praworządności i porządku prawnego – Wiesław Kuchta (Zielona Razem)
* komisja ds. integracji – Mariusz Rosik (PO)

Debata budżetowa za miesiąc

Wszyscy przygotowywali się do trudnej debaty budżetowej, tymczasem projekt budżetu miasta, na 2019 r., został zdjęty z porządku obrad na wniosek wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Natychmiast opadły emocje.

 

Za nami zaprzysiężenie radnych i prezydenta. Rada miasta, VIII kadencji, mogła przystąpić do normalnej pracy. Wtorkowa sesja zapowiadała się nadzwyczaj ciekawie. Do programu sesji trafił bowiem projekt przyszłorocznego budżetu miasta. To wbrew procedurom. Projekt musi bowiem najpierw trafić pod obrady komisji budżetu rady miasta. Tymczasem zielonogórska rada nie miała w ostatni wtorek jeszcze wybranych stałych komisji, nie mogła zatem debatować nad przyszłorocznym budżetem.

Ten proceduralny problem rozwiązał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, który w imieniu władz miasta wniósł o zdjęcie projektu uchwały budżetowej z porządku obrad. Radni jednomyślnie poparli jego wniosek.

- Projekt budżetu będziemy procedowali podczas następnej sesji, jeśli tylko podczas obecnych obrad zdołamy powołać skład wszystkich stałych komisji rady, dlatego proszę o obecność podczas głosowań – apelował Piotr Barczak, przewodniczący rady.

Radni podporządkowali się wezwaniu, w komplecie wytrwali do końca obrad. Ale zanim sesja ruszyła na całego, Andrzej Brachmański odebrał oficjalne zaświadczenie, które potwierdziło jego wybór na radnego VIII kadencji zielonogórskiego samorządu. Radny A. Brachmański złożył też ślubowanie. Dopiero od tego momentu mógł brać udział w pracach rady.

Najważniejszym punktem wtorkowych obrad był wybór wiceprzewodniczących rady miasta oraz ustalenie osobowych składów stałych komisji rady. Przypomnijmy zatem, że każdy radny musi pracować w minimum dwóch różnych komisjach. Komisja musi liczyć co najmniej czterech członków. A że stałych komisji rady miasta jest ponad 10, procedura ustalania składów komisji zabrała w ostatni wtorek sporo czasu.

Co ważne, nie towarzyszyły temu żadne kłótnie czy kąśliwe uwagi. Radni wszystkich klubów oraz tzw. radni niezależni nadzwyczaj spokojnie wybrali szefów poszczególnych komisji oraz trzech zastępców przewodniczącego rady: Adama Urbaniaka (klub PO), Tomasza Sroczyńskiego (klub Zielona Razem) oraz Pawła Wysockiego (klub Zielona Razem).

W równie spokojnej atmosferze podjęto także decyzję o miesięcznym uposażeniu dla prezydenta miasta.

- W połowie br. prezydent Janusz Kubicki obniżył swoją miesięczną pensję o ponad 1 tys. zł. Zaczął wtedy zarabiać tylko 9.940 zł brutto plus dodatek stażowy. Wedle przepisów, nie możemy teraz przyznać prezydentowi wiele więcej. Prawo zezwala na dodanie mu zaledwie 15 zł, to naprawdę żenujące – komentował Filip Gryko, szef klubu Zielona Razem.

Za tą symboliczną podwyżką prezydenckiego uposażenia zagłosowało 22 radnych, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nieoczekiwany spór o dziki parking, przy zielonogórskim „Ekonomiku”, ponownie ożywił salę. Prezydent, na wniosek władz szkoły, zaproponował, aby zalegalizować przyszkolny parking, który samorzutnie powstał kilka lat temu na płycie nieużywanego boiska.

- Każdy kolejny parking w centrum miasta to zaproszenie do częstszego podróżowania samochodem. Efekt będzie taki: im więcej samochodów w centrum, tym większe korki, im większe korki, tym więcej spalin w powietrzu. Powinniśmy zmierzać w odwrotnym kierunku, czyli ograniczać liczbę samochodów w mieście na rzecz komunikacji MZK i rowerów. Przecież w tym celu wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy miejskimi autobusami dla uczniów – protestował Robert Górski, klub Zielona Razem, lekarz i wielki miłośnik rowerów.

Pan doktor sprowokował lawinę wypowiedzi. Jedni wspierali stanowisko lidera stowarzyszenia „Rowerem do Przodu”, inni krytykowali.

- Idąc tropem rozumowania radnego Górskiego, powinniśmy zlikwidować parkingi przy wszystkich miejskich urzędach, nawet przy urzędzie marszałkowskim. Niech urzędnicy i petenci dojeżdżają rowerem – ironizował Jacek Budziński, klub PiS.

Do debaty włączył się prezydent Kubicki, przypominając, że nie wolno ograniczać praw pełnoletnich obywateli miasta, w tym uczniów, jeśli chcą podróżować samochodami.

- Mój syn też lubi prowadzić samochód – tłumaczył prezydent.

Za przekształceniem starego i nieużywanego boiska w szkolny parking zagłosowało 22 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

(pm)

 

 

 

Artykuły powiązane: 

Ważne zmiany w funkcjonowaniu rady miasta

Wyłonione niedawno nowe rady, w tym zielonogórska rada miasta, będą funkcjonować w oparciu o spory pakiet zmian, które weszły w życie już 31 stycznia 2018 r., ustawodawca z góry jednak założył, że ich praktyczne wdrożenie rozpocznie się dopiero od rozpoczętej niedawno VIII kadencji samorządu.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki