Plany klubu Platformy

9 luty 2018
- Możemy z dumą podsumować zeszły rok, udało się przegłosować kilka ważnych dla miasta projektów uchwał, w tym dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów. Na nowy rok również przygotowaliśmy kilka istotnych propozycji – zapowiedział Marcin Pabierowski.

W poprzedni piątek radni PO omówili sukcesy i plany swego klubu.

- Doprowadziliśmy do przyjęcia nowych zasad Budżetu Obywatelskiego, zapisania w budżecie miasta 500 tys. zł na dofinansowanie wymiany starych pieców, przyjęcia zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Czwartą naszą inicjatywą był projekt wybudowania nowych parkingów – jednym tchem wymieniał Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący rady i szef klubu PO.

Inny prominentny członek PO, Adam Urbaniak, przywołał projekt zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego.

- W polskich mediach urośliśmy do rangi liderów, którzy podjęli trud zreformowania tego budżetu, to my zaproponowaliśmy, aby wyeliminować inwestycje oświatowe, które powinny być finansowane z budżetu miasta – przypomniał przewodniczący rady miasta.

Co klub PO chciałby przeforsować w bieżącym roku?

- Chcemy się skupić na kontynuacji działań antysmogowych oraz na wprowadzeniu nowych rozwiązań komunikacyjnych – zapowiedział Mariusz Rosik.

PO chciałaby zainstalować w mieście kilkanaście czujników badających poziom zanieczyszczeń. Chciałaby ponadto, aby miasto zakupiło mobilne laboratorium. – Aby badać powietrze tam, gdzie powstanie podejrzenie, że ktoś pali niedozwolone substancje – wyjaśnił M. Pabierowski.

Rozpoczęcie prac nad Studium transportowym dla Zielonej Góry to kolejna duża inicjatywa zielonogórskiego klubu PO.

(pm)