Może utworzyć rady dzielnicy?

6 Marzec 2018
Powołanie rad dzielnic – to pomysł, który co pewien czas wraca na forum publiczne.

Tym razem SLD przygotował projekt uchwał w tej sprawie. – W zasadzie jest to projekt sześciu uchwał mających powołać dzielnice w Zielonej Górze – mówił Tomasz Nestorowicz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – W naszym przekonaniu, mają poprawić możliwości wpływu mieszkańców na to, co się dzieje w mieście. Zakładamy, że w wyniku uchwalenia tych projektów powstanie w Zielonej Górze pięć rad dzielnic.

Jako dobry przykład działacze SLD przedstawili funkcjonującą już jedną kadencję radę dzielnicy Nowe Miasto. To dzięki jej sprawnemu funkcjonowaniu nie dochodzi do sporów na terenie tej dzielnicy. Nie ma tam konfliktów z władzami miasta i to jest dobry kierunek. To swoisty program pilotażowy, który się sprawdził.

W tzw. starej Zielonej Górze nie ma dzielnic rozumianych jako osobne organizmy, dlatego SLD proponuje, żeby postulowane dzielnice pokrywały się z granicami okręgów wyborczych. Te jednak, wraz przybywaniem nowych mieszkańców, zmieniają swoje granice, dlatego działacze SLD swojego projektu nie traktują jako zamkniętego.

Każda rada dzielnicy miałaby po kilkunastu radnych i własny budżet na realizację własnych, niewielkich zadań. To miałoby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie różnych pomysłów do realizacji. – Rada każdej dzielnicy zajmowałyby się rozwiązywaniem lokalnych problemów – dodał Radosław Brodzik.

Działacze SLD apelowali do innych radnych, by wsparli ich propozycję. Sami niewiele mogą zdziałać, bo mają tylko jednego radnego.

(tc)