Debata w trzecią rocznicę referendum połączeniowego

16 Maj 2017
- Zaprosiliśmy prezydentów oraz naukowców z miast, które w ostatnim czasie podjęły próbę połączenia z gminami wiejskimi. Chcemy sprawdzić, w jakim zakresie zielonogórskie doświadczenia połączeniowe mają charakter uniwersalny – zapowiada prof. dr hab. Czesław Osękowski, współorganizator konferencji.

Od zielonogórskiego referendum połączeniowego upłynęły już trzy lata. Dokładnie 18 maja 2014 r. do urn referendalnych pomaszerowało ponad 8 tys. mieszkańców ówczesnej gminy wiejskiej. Frekwencja była wyjątkowo wysoka – 55,18 proc. uprawnionych do głosowania. Za połączeniem opowiedziało się 4.396 mieszkańców gminy, przeciw oddano 3.828 głosów. Pozytywny wynik referendum doprowadził do powiększenia powierzchni Zielonej Góry do 278 kw., liczba mieszkańców wzrosła do ok. 130 tys.

Trzy lata później, 17 maja, w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się konferencja z udziałem praktyków samorządowych i naukowców. Jak zapowiadają organizatorzy – trzyletnia perspektywa powinna pozwolić uczestnikom konferencji na spokojne omówienie różnych znaczeń, skutków i kontekstów zielonogórskiego połączenia.

- Do tej konferencji od dawna przygotowywali się samorządowcy i akademicy z całego kraju. Specjalnie zaprosiliśmy prezydentów oraz naukowców z miast, które w ostatnim czasie podjęły realną próbę połączenia z sąsiedzkimi gminami wiejskimi. Stąd m.in. obecność Arkadiusza Wiśniewskiego - prezydenta Opola, Roberta Raczyńskiego – prezydenta Lubina, czy Marcina Stopy - sekretarza Rzeszowa. Będziemy mówić o różnych drogach prowadzących do tego samego celu, jakim jest połączenie. Chcemy sprawdzić, w jakim zakresie zielonogórskie doświadczenia połączeniowe mają charakter uniwersalny – zapowiada prof. dr hab. Czesław Osękowski, współorganizator konferencji.

Konferencja będzie przebiegać dwutorowo. Podczas sesji plenarnej, początek godz. 10.45, wysłuchamy wystąpień m.in. prof. Bogusława Banaszaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr. Bogusława Kotarby z Uniwersytetu Rzeszowskiego czy prof. Piotra Uziębły z Uniwersytetu Gdańskiego. Głos zabierze także prezydent Sopotu – Jacek Karnowski oraz prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki.

Na godz. 12.45 zaplanowano rozpoczęcie uroczystości wręczenia odznaczeń przyznanych za wkład w połączenie miasta z gminą. Od godz. 13.30 trwać będą dwa panele dyskusyjne. Ten pierwszy – „Łączenie samorządów lokalnych – szansa czy marzenia polityków” w całości poświęcony zostanie szeroko pojętej problematyce połączeniowej. Drugi panel, który rozpocznie się także o godz. 13.30, zdominowany zostanie przez „Budżet obywatelski – szanse i zagrożenia”.

- Chcemy przeanalizować, jakie zadania powinny być finansowane w formule budżetu obywatelskiego, jak głosować, czyli jak wybierać z listy zgłoszonych projektów, jak doprowadzić do tego, aby pomysłodawca mógł uczestniczyć w procesie realizacji swego projektu oraz  jak monitorować efektywność już zrealizowanego zadania -  zapowiada dr Agnieszka Opalińska, sekretarz konferencji.

(pm)