Plan jeszcze raz do obejrzenia

13 Sierpień 2018
Magistrat ponownie wyłożył do wglądu plan przestrzennego zagospodarowania dla obszaru między ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna.

A Ochla, rejon obok skansenu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru był już wykładany do publicznego wglądu, jesienią zeszłego roku. Chodzi o tereny położone obok muzeum etnograficznego ograniczone ulicami: Ochla-Folklorystyczna i Ochla-Sadowa. To osiedle domów jednorodzinnych. – Prosiliśmy mieszkańców o uwagi do planu. Celem było uporządkowanie planistyczne terenu m.in. poprzez wytyczenie ulic czy wspólnych terenów zielonych do rekreacji, uprawiania sportu – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Uwzględniliśmy uwagi, głównie dotyczące dojazdów do działek. Wprowadziliśmy na wniosek mieszkańców zmiany do planu. Teraz ponownie wykładamy go do wglądu.

Terminy: Plan można oglądać do 23 sierpnia, pokój nr 809, urząd miasta, ul. Podgórna 22, w godz. 8.00-14.00. Uwagi do planu można zgłaszać, na piśmie, do 6 września.

(dsp)