Usuń azbest z dotacją

14 luty 2020
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Zielonej Góry w 2020 r.

 

Dotacja na ten cel zostanie pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne jak również spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest, koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie będą zwracane. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez miasto. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i przekazały do unieszkodliwiania wyroby zawierające azbest.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, można pobrać w siedzibie urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 i 6 lub na stronie internetowej http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/479/DOFINANSOWANIE_USUNIECIA_AZBES...

Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – Biurze Ochrony Środowiska ul. Dąbrowskiego 41, pokój 107 lub telefonicznie pod nr 68 475 56 84.

(um)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki