Puk, puk! Kto puka do drzwi? Podatki od nieruchomości

31 Styczeń 2020
Od soboty rusza wielka akcja. 30 miejskich urzędników zacznie roznosić po domach decyzje podatkowe. Będą to robić przez półtora miesiąca.

- Do doręczenia zielonogórzanom jest ok. 60 tys. decyzji. Dotyczą one wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na 2020 r. – informuje Regina Renc, skarbnik miasta. Tak jest od wielu lat. Korespondencji jest tak dużo, że magistrat zamiast wysyłać pocztą, woli zlecić tę pracę swoim pracownikom.

Operacja rozpoczyna się w sobotę, 1 lutego, potrwa do 14 marca. Decyzje będą roznoszone w dni powszednie oraz w soboty na terenie tzw. starego miasta oraz dzielnicy Nowe Miasto.
- Każdy pracownik będzie miał odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim identyfikator ze zdjęciem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, zawsze może sprawdzić. Pracownicy urzędu roznoszą decyzje, ale nie pobierają jakichkolwiek opłat – informuje Stanisław Szczepaniak, kierownik biura podatków lokalnych.

Termin płatności podatku to 15 marca 2020 r. (dotyczy płatności do 100 zł w I racie), pozostałe raty w terminach do 15 maja 2020 r., 15 września 2020 r. i 15 listopada 2020 r. W przypadku otrzymania decyzji po 15 marca 2020 r. - termin płatności to 14 dni od momentu jej odbioru. 
Wpłaty należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w kasie urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22: od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 14.00 lub w każdej placówce PKO BP S.A. bez prowizji.
Mieszkańcy sołectw mogą dokonywać wpłat u sołtysa danego sołectwa.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki