ASF w Lubuskiem

29 Listopad 2019

W ubiegły piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y informujące o zakazie wstępu do lasów w wyznaczonych strefach. Ograniczenia dotyczyły tylko powiatu wschowskiego. Jednak od czwartku, zakazem zostały objęte częściowo tereny Nadleśnictwa Sulechów oraz Przytok, więc dotyczą niektórych obszarów leśnych na terenie, m.in. Drzonkowa, Suchej, Nowego Kisielina, Zatonia, Marzęcina, Ługowa. Obszary objęte zakazem można na bieżąco sprawdzać na stronie www.zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy zgłosić ten fakt do lekarza weterynarii, straży miejskiej lub koła łowieckiego. Przypominamy, że ASF nie jest chorobą niebezpieczną dla ludzi.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki