Zmiany w strefie płatnego postoju

24 Styczeń 2020
To już pewne. Miejska strefa płatnego postoju od 1 kwietnia br. znacznie powiększy swoją powierzchnię, wzrosną też opłaty. Podwyżki będą jednak znacznie niższe od tych zapowiadanych.

Problem zablokowanych ulic, zwłaszcza w centrum, od dawna spędzał sen z powiek radnym i władzom miasta.

- Musimy odblokować centrum, przede wszystkim musimy wywołać większą rotację na płatnych postojach, dlatego już w grudniu ubiegłego roku zaczęliśmy rozważać zasadność wprowadzenia różnych zmian – wyjaśniał nam Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta.

W intensywnych konsultacjach uczestniczyli także radni Koalicji Obywatelskiej oraz Zielona Razem. Plonem tych szeroko zakrojonych rozmów był projekt uchwały sygnowany nazwiskami dwóch radnych: Roberta Górskiego i Rafała Kaszy. Wtedy do akcji wkroczyli miejscy prawnicy, którzy przypomnieli, że tego typu inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wyłącznie prezydentowi. Radni wycofali swój projekt, prezydent Janusz Kubicki zaproponował własny. Dokument trafił pod obrady wtorkowej sesji rady miasta. Propozycje zmian omawiał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

- Prezydencki projekt jest efektem kompromisu. Zmiany nie mogą być rewolucyjne, skoro opowiadamy się za zmianami ewolucyjnymi, stąd propozycja J. Kubickiego, aby podwyżki były znacznie niższe od tych proponowanych w projekcie radnych. Cena pierwszej godziny postoju to 3 zł, radni proponowali 3,9 zł, płatny postój nie od godz. 8.00, ale od 9.00, nie do 18.00, lecz do 17.00. W sobotę i niedzielę bez opłat - wyjaśniał K. Kaliszuk.

Wagę wcześniejszych konsultacji podkreślał też szef klubu PiS, Jacek Budziński: - Rozumiemy potrzebę zmian, Dziękujemy za rzeczowe rozmowy. Część naszych propozycji została uwzględniona w prezydenckim projekcie, np. darmowe parkowanie przez pierwszą godzinę przy ryneczku, przy ul. Owocowej. Podobnie będzie na ul. Wazów, przy szpitalu.

(pm)

Miejska strefa płatnego postoju

 

Od 1 kwietnia wejdą w życie nowe zasady i ceny obowiązujące w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania. Zmian będzie sporo. Strefa znacznie powiększy swoją powierzchnię.

 

Wtorkowa uchwała rady miasta oprócz decyzji finansowych zawiera także zapisy - komu przysługiwać będą karty mieszkańca upoważniające do bezpłatnego parkowania. Dotyczyć to będzie wyłącznie osób zameldowanych w obrębie strefy płatnego postoju. Dla jednego gospodarstwa domowego przysługiwać będą tylko dwie karty mieszkańca. Karta taka upoważniać będzie do parkowania tylko na tej ulicy, na której jest zameldowany właściciel lub użytkownik pojazdu. Niepełnosprawni, posiadający kartę parkingową oraz kartę „N”, będą mogli bezpłatnie parkować na każdym miejscu postojowym strefy. Niepełnosprawni legitymujący się tylko kartą parkingową, będą mogli bezpłatnie parkować tylko na wyznaczonych do tego celu miejscach. Zainteresowani dokładnymi szczegółami powinni skontaktować się z biurem strefy: ul. Dąbrowskiego 41, pokój 401, telefon: 68 454 46 45.

 

Czas pracy strefy

* od 9.00 do 17.00

* soboty, niedziele i święta bez opłat

 

Opłaty za parkowanie w strefie

* za pierwszą godzinę - 3 zł

* za drugą godzinę - 3,6 zł

* za trzecią godzinę - 4,3 zł

* za czwartą i kolejne godziny - 3 zł

* opłata za pierwszą godzinę parkowania w sektorze „B” naliczana będzie po upływie 60 minut od rozpoczęcia parkowania

* warunkiem bezpłatnego postoju do 60 minut w sektorze „B” jest wprowadzenie przy wnoszeniu opłaty numeru rejestracyjnego pojazdu

 

Opłaty abonamentowe w strefie

* tygodniowy - 100 zł

* miesięczny - 300 zł

* trzymiesięczny - 800 zł

* roczny – 3.000 zł

 

Karta mieszkańca

* przysługuje osobie zameldowanej w obrębie miejskiej strefy płatnego parkowania oraz posiadającej pojazd zarejestrowany w Zielonej Górze

* nie przysługuje właścicielowi nieruchomości z własnym garażem lub podwórkiem. Właściciel takiej nieruchomości może wykupić abonament

 

Opłata za pierwszy samochód na kartę mieszkańca

* karta miesięczna – 10 zł

* karta półroczna – 40 zł

* karta roczna – 60 zł

 

Opłata za drugi samochód na kartę mieszkańca

* karta miesięczna – 130 zł

* karta półroczna – 700 zł

* karta roczna – 1.200 zł

 

Opłata za drugi pojazd na kartę mieszkańca dla rodziców bądź opiekunów trójki dzieci poniżej 18. roku życia - posiadaczy karty ZGranej Rodziny

* karta miesięczna - 10 zł

* karta półroczna - 40 zł

* karta roczna- 60 zł

 

Karta „N”

* upoważniać będzie do bezpłatnego parkowania na dowolnym miejscu postojowym w obrębie strefy płatnego parkowania

* wydawana będzie bezpłatnie tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

* wydawana będzie maksymalnie na jeden rok, zgodnie z terminem ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

* wydawana będzie osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom prawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

* wydawana będzie przez biuro strefy

 

Miejsce na wyłączność

* miesięczna opłata za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) w strefie będzie wynosić 1.000 zł za jedno stanowisko postojowe

 

Opłaty dodatkowe

* za przekroczenie limitu czasu – 50 zł

* za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 200 zł

* jest pięć dni na uregulowanie opłaty dodatkowej

 

Reklamacje

* reklamacje przyjmuje zarządzający strefą

* skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania strefy rozpatruje prezydent miasta

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki