72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

27 Lipiec 2016
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale prezydenta Janusza Kubickiego zapraszają zielonogórzan do udziału w uroczystościach poświęconych 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale prezydenta Janusza Kubickiego zapraszają zielonogórzan do udziału w uroczystościach poświęconych 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości odbędą się na terenie nekropoli zielonogórskiej, 1 sierpnia 2016 r., o godz. 17.00, przy obelisku poświęconemu  żołnierzom Armii Krajowej.
Podajemy program uroczystości: uroczyste podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu państwowego, okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci, złożenie wiązanek kwiatów przed obeliskiem.
W uroczystości weźmie udział kompania honorowa  4. Zielonogórskiego Pułku
Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

(pm)