Załóż sobie park w mieście...

6 Wrzesień 2019
... lub ścieżkę rowerową, ulicę, nowe osiedle. Krótko mówiąc: zaprojektuj nasze miasto. Wirtualnie. Wybrane miejsca i pomysły możesz zaznaczyć na specjalnej mapie-ankiecie. Ruszyły konsultacje, jakich jeszcze w Zielonej Górze nie było!

Będzie to możliwe dzięki specjalnej geoankiecie. Ma ona posłużyć urbanistom i drogowcom w planowaniu rozwoju miasta. Wyniki zostaną wykorzystane w pracach przy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w strategii komunikacyjnej. Tyle teorii.

Postanowiłem przejść do praktyki i zabrałem się za wypełnianie ankiety na stronie: geoankieta.zielona-gora.pl

Najpierw formalności – zaznaczam na mapie gdzie mieszkam, pracuję, gdzie robię zakupy i wypoczywam. W ten sposób powstaje mapa moich wędrówek po mieście. Do tego mogę np. dołączyć spis miejsc, które uważam za niebezpieczne. Mogę też narysować brakującą, moim zdaniem, drogę. Ankieterzy pytają m.in. o wschodnią część Trasy Aglomeracyjnej - z ul. Dworcowej na os. Pomorskie.

- Mieszkaniec wypełniający geoankietę nie tylko ocenia rozwiązania wskazane przez magistrat, ma też możliwość zgłoszenia innych pomysłów i lokalizacji – tłumaczy mi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta.

Patrzę na pierwszy z brzegu przykład.

„Woonerf” to ulica charakteryzująca się obniżoną prędkością ruchu, priorytetem dla pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnych. Słowo to w języku holenderskim oznacza „ulicę do mieszkania” – czytam w ankiecie. I zaraz pada pytanie, czy chcę takich ulic w mieście. Chcę! - To proszę zaznaczyć na mapie ulicę, która się do tego nadaje – instruuje M. Maśko-Horyza. Zaznaczam ul. Bankową. System pozwala mi nanieść na mapie pięć propozycji.

Kilka stron dalej zastanawiam się nad lokalizacją nowego schroniska dla zwierząt. Wybór jest uwarunkowany wieloma czynnikami, np. dostępem do drogi, wodociągów, kanalizacji czy też komunikacji zbiorowej umożliwiającej dojazd wolontariuszy. Potrzebny obszar to ok. 1,5 ha oddalony od zabudowań co najmniej o 200 m. Urzędnicy proponują trzy lokalizacje: teren w Łężycy w rejonie oczyszczalni ścieków, teren pomiędzy Janami a Zawadą (była ferma), teren w Nowym Kisielinie w rejonie strefy ekonomicznej. Jednak jeżeli ktoś ma inny pomysł, może dołączyć swoją propozycję lokalizacji.

Pytanie o zieleń wymaga już ode mnie inwencji. - Wskaż na mapie miejsca, w których chciałbyś, aby utworzono nowe tereny i formy zieleni oraz inne pomysły na poprawę jakości życia w Zielonej Górze – czytam w ankiecie. Normalnie hulaj dusza, piekła nie ma! Różnokolorowymi znacznikami mogę zaznaczyć lokalizację nowych: parków, skwerów, alei drzew, parków kieszonkowych, zielonych placów zabaw, ogrodu deszczowego, zielonego dachu lub ściany, zielonego parkingu lub stawu retencyjnego. Jest też rubryka inne. Mam się nad czym zastanawiać...

- Geoankietę można wypełniać do 22 września. Opracowane wyniki zostaną opublikowane na stronie miasta – informuje dyrektor Maśko-Horyza.

Badania są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanym przez Fundację Sendzimira w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tomasz Czyżniewski

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki