Remont na Zjednoczenia

16 Wrzesień 2020
W czwartek, 17 września, rusza remont ul. Zjednoczenia. Kierowcy powinni spodziewać się z utrudnień na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta po zjazd do serwisu ogumienia samochodowego. Zamknięta będzie krzyżówka z ul. Działkową.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz zjazdów. Zakres prac obejmuje też budowę nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. W planach jest usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Na czas trwania remontu będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

- W miarę postępu prac, roboty będą prowadzone przy częściowym lub całkowitym zamknięciu jednej jezdni – wyjaśnia Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. - W pierwszym etapie (patrz mapka) z ruchu zostanie wyłączona jezdnia lewa na odcinku od ronda z ul. Herberta do końca zakresu robót. Nastąpi zamknięcie skrzyżowania z ul. Działkową. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a dojazd do ul. Działkowej będzie możliwy objazdem od strony osiedla Zacisze.

Na całym odcinku zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy na jezdni prawej. Po wykonaniu większości prac na jezdni lewej, w kolejnym etapie z ruchu zostanie wyłączona jezdnia prawa.

Wiadukt przy Zjednoczenia zostanie zabezpieczony, miasto szuka pieniędzy na jego odnowienie.

Za 4 mln 300 tys. zł remont wykona firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego.

Przypomnijmy, że w tej części miasta trwa jeszcze jeden remont - na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Elektronowej, gdzie m.in. zostanie wydzielony lewoskręt w ul. Elektronową i zmodernizowana sygnalizacja świetlna. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Bud-Dróg z Kożuchowa. Koszt zadania zamknie się w kwocie 1 mln 67 tys. zł.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki