Nowe ścieżki dla cyklistów

29 Listopad 2019
Ze Starego Kisielina dostaniemy się rowerem do centrum miasta. Nowa rowerostrada pobiegnie też wzdłuż łącznika osiedla Pomorskiego z trasą S3 - lasem dojedziemy aż do CRS.

Drogi dla rowerów we wschodniej części Zielonej Góry buduje firma Bud-Dróg z Kożuchowa. Umowa jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wartość opiewa na kwotę 4 mln 798 tys. zł. Trasa ze Starego Kisielina do CRS będzie miała 5 kilometrów i 361 metrów. Początkowy odcinek o nawierzchni asfaltowej od ul. Stary Kisielin-Graniczna do ul. Trójmiejskiej (obok komisariatu policji) jest już gotowy. Trwa wydłużanie trasy do ronda Orląt Lwowskich.

Na tym skrzyżowaniu będziemy mogli kontynuować jazdę w trzech kierunkach. Powstanie połączenie z istniejącą drogą dla rowerów i pieszych, biegnącą w kierunku osiedla Śląskiego oraz dwie zupełnie nowe drogi dla rowerów. Pierwsza z nich połączy się na wysokości zjazdu do marketu Intermarche ze ścieżką biegnącą do centrum wzdłuż ul. Szosa Kisielińska. Druga poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Kętrzyńskiej oraz przez las, aż do basenu i hali sportowej przy ul. Sulechowskiej.

Trwa kształtowanie nasypów pod nową drogę dla rowerów, w kierunku wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi. Tu nasyp biegnie nieco niżej, aniżeli droga nad torami. Po nowej trasie będą mogli poruszać się też piesi. Kilka lat temu, podczas budowy łącznika os. Pomorskiego z drogą ekspresową S3, na wiadukcie stworzono miejsce dla trasy rowerowej (połączy się z tą prowadzoną na nasypie). Dzięki temu dzisiaj nie ma potrzeby budowy kosztownej kładki czy poszerzenia istniejącej konstrukcji. Ścieżka rowerowa przebiegnie lasem i połączy się z nowym odcinkiem drogi rowerowej, biegnącym wzdłuż parkingu przy CRS oraz z odnogą przy wodociągach, w kierunku ul. Trasa Północna. Oba fragmenty powstały latem tego roku.

Blisko 25 kilometrów ścieżek rowerowych i dróg przyjaznych dla rowerzystów powstało w południowej części Zielonej Góry. Są na ulicach: Racula-Głogowska, Racula-Witosa, Racula-Polna, Drzonków-Ośrodkowa, Drzonków-Olimpijska, Ochla-Kożuchowska, Ochla-Sosnowa, Ochla-Konopnickiej, Ochla-Makuszyńskiego, Ochla-Szkolna, Ochla-Leśna, Ochla-Zielonogórska, Botaniczna, Nowojędrzychowska, Zatonie-Zielonogórska, Zatonie-Strumykowa i Zatonie-Księżnej Doroty.

W ramach budowy obwodnicy południowej powstanie nowa trasa rowerowa. Pobiegnie od ronda przy zjeździe do Raculi do nowego ronda, które powstanie na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą prowadzącą z Jędrzychowa do Zatonia.

W połowie grudnia ma być gotowa ścieżka z Zawady do Krępy i z Zawady do mostu w Cigacicach. Firma Bud-Dróg z Kożuchowa przejęła inwestycję niedokończoną przez poprzedniego wykonawcę. Ułożono tu już nawierzchnię bitumiczną ścieżek. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe w obrębie dwóch mostków nad ciekami wodnymi. Powstają też dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów, z oświetleniem fotowoltaicznym. W tym rejonie miasta przybędzie prawie 7,5 kilometra nowych dróg dla rowerów.

- Drogi dla rowerów we wschodniej, południowej i północnej części miasta zaczęły się wreszcie łączyć z trasami w centrum Zielonej Góry – cieszy się Robert Górski, szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. - Co ważne, są to drogi rowerowe, które spełniają oczekiwania cyklistów. Mają asfaltową nawierzchnię, wtopione krawężniki i bezpieczne przejazdy.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki