Norwid po remoncie

10 Styczeń 2020
Zmieniamy się dla naszych Czytelników! – to hasło przewodnie modernizacji przeprowadzanych w Bibliotece Norwida. Książnica podsumowała zeszłoroczne inwestycje.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zakończyła kilka projektów modernizacyjnych. Wartość przeprowadzonych w 2019 r. remontów to koszt w sumie ponad 1 mln zł.

Wymieniono nawierzchnię schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych przed wejściem do gmachu głównego. W tym miejscu zostały położone nowe, estetyczne, a przede wszystkim bezpieczne płytki. Zespół wejściowy zyskał także nowe drzwi automatyczne w budynku głównym oraz w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa.

W bibliotece zamontowano nową windę, w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt wspomnianych modernizacji to blisko 500 tys. zł. Środki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (175 tys. zł) oraz z urzędu marszałkowskiego i urzędu miasta (oba urzędy po 128 tys. zł). Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu biblioteki.

W tym roku udało się także zrealizować modernizację magazynu znajdującego się na piątym piętrze biblioteki. Wyremontowano przestrzeń magazynową, przeprowadzono konieczne naprawy, położono nowe wykładziny, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz zakupiono 22 nowe moduły regałów (łącznie 216 regałów pojedynczych). Wartość tego projektu pn. „Modernizacja magazynów i zbiorów zabezpieczonych” to 375 tys. zł (300 tys. pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 75 tys. stanowi wkład własny, zabezpieczony przez organizatorów, czyli urząd marszałkowski i urząd miasta. Dodatkowe 10 tys. zł dołożyła biblioteka, pokrywając koszt przeprowadzki zbiorów magazynowych.

Niemałym sukcesem jest także montaż klimatyzacji w dwóch głównych salach biblioteki – sali im. Janusza Koniusza oraz w sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego, a także w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Dziale Badań, Analiz i Metodyki oraz w Dziale Kadr. Koszt klimatyzacji wyniósł blisko 130 tys. (w tym 125 tys. pokrył zarząd województwa, pozostała kwota to środki własne biblioteki).

(au)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki