Nagrody dla nauczycieli

16 Październik 2019
We wtorek, w bibliotece Norwida, prezydent Janusz Kubicki nagrodził miejskich pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2018/2019, na łączną kwotę 209 tys. zł, otrzymało 92 nauczycieli (w tym 25 dyrektorów).

Nagrody za wyróżniającą pracę i zaangażowanie w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych dostało 51 pedagogów (w tym 11 dyrektorów). Pula nagród w tej kategorii zamknęła się w kwocie 43 tys. 900 zł.

Jedną z nagrodzonych była Sławomira Dalecka, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 1. – Ta nagroda to wyróżnienie dla całej mojej placówki – zaznaczyła. - Pracujemy zespołowo, tworząc projekty i programy. Nauczycielem jestem 31 lat i wciąż lubię moją pracę.

Prezydent docenił też nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu pn „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT|” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody otrzymało 12 pracowników jednostek oświatowych (w tym 6 dyrektorów). Miasto przeznaczyło na nie 31 tys. zł.

Łącznie prezydent nagrodził 156 osób. Suma nagród wyniosła 283 tys. 900 zł.

- Jak co roku chciałem podziękować nauczycielom za trudną pracę – mówił prezydent Janusz Kubicki. – Za nami trudny rok, w którym wprowadzono kolejną reformę edukacji. Wszyscy mieliśmy obawy. W Zielonej Górze na szczęście przeprowadziliśmy te zmiany bez większych problemów. Bardzo za to dziękuję nauczycielom. Jeżeli coś zrobiliśmy źle, bardzo przepraszam.

- To my, nauczyciele, jesteśmy najczęściej narażeni na częste i gwałtowne zmiany. I radzimy sobie z nimi bardzo dobrze, umiemy z każdej sytuacji wyjść zwycięsko – przekonywała Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w magistracie.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły „Maki” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”. Zespół zaprezentował tańce m.in. krakowiaka i oberka.

(rk)

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki