Masz jeden głos i czas do 25 sierpnia

14 Sierpień 2019
Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2020. Zielonogórzanie mogą wybrać jeden spośród 65 projektów zlokalizowanych zarówno w „starej” Zielonej Górze, jak i w dzielnicy Nowe Miasto. Głosować można do 25 sierpnia br.

- Do głosowania uprawniony jest każdy zielonogórzanin, który dysponuje jednym głosem – informuje Piotr Dubicki z Biura Prezydenta Miasta. Głosować można na trzy sposoby: poprzez złożenie poprawnie wypełnionej karty do głosowania poświadczonej własnoręcznym podpisem przez osobę głosującą w urzędzie miasta, przesłanie drogą elektroniczną na adres bo@um.zielona-gora.pl skanu karty do głosowania oraz głosując drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej urzędu miasta Zielona Góra.

Wzór karty do głosowania został udostępniony w pierwszym dniu głosowania i jest to jedyny formularz, na którym można oddać ważny głos. Karty do głosowania można pobrać w urzędzie miasta przy ul. Podgórnej 22 oraz wydrukować samemu ze strony internetowej. Również w dzisiejszym wydaniu „Łącznika Zielonogórskiego” drukujemy formularz do głosowania, który można wypełnić, wyciąć i wrzucić do urny zlokalizowanej w Biurze Obsługi Interesanta urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biurze Analiz i Rozwoju przy al. Niepodległości 13.

- Na karcie do głosowania należy podać niezbędne dane weryfikujące, czyli imię, drugie imię oraz nazwisko, poświadczyć, że jest się mieszkańcem Zielonej Góry oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – przypomina P. Dubicki.

W tym roku karta do głosowania jest zupełnie inna, należy podać numer zadania, na które chcemy oddać swój głos. Pełną listę zadań wraz z numeracją publikujemy na stronie obok, znajdziemy ją też przy urnach do głosowania oraz na stronie internetowej urzędu miasta i facebookowym fanpage-u.

(um)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki