Kościelne statystyki

10 Styczeń 2020
Ilu wiernych chodzi do kościoła, a ilu z nich przyjmuje komunię? Jaki odsetek dzieci i młodzieży uczęszcza na lekcje religii? Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przygotował coroczny raport, który zawiera zestawienie najważniejszych danych liczbowych.

 

Diecezja zielonogórsko-gorzowska, która terytorialnie obejmuje województwo lubuskie oraz m.in. Głogów, w wielu kategoriach plasuje się na szarym końcu. Laicyzację w naszym województwie widać szczególnie na podstawie badań przeprowadzonych jeszcze w 2018 roku. Na jednej z październikowych mszy policzono wiernych. To kategoria tzw. dominicantes, czyli odsetek katolików uczęszczających na niedzielną mszę w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Wskaźnik ten w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wyniósł 27,3 proc. To piąty wynik od końca. Mniej wiernych uczęszcza na msze tylko w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej, sosnowieckiej, łódzkiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Dla porównania - najwięcej wiernych odwiedza kościoły w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.). Podobnie sprawa wygląda ze wskaźnikiem communicantes, który oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących komunię w trakcie niedzielnej mszy w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla naszej diecezji wskaźnik wyniósł 13,1 proc. Lubuszanie aktywniej niż mieszkańcy innych województw angażują się w życie Kościoła. Świadczy o tym wskaźnik participantes, czyli odsetek członkostw w organizacjach parafialnych w stosunku do ogólnej liczby katolików w parafii. W tej części badania diecezja zielonogórsko-gorzowska uplasowała się w połowie zestawienia, uzyskując 6,9 proc.

W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uczęszczało 83,1 proc. uczniów. Dane te dotyczą wszystkich typów placówek – od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, po licea, technika oraz szkoły branżowe. W naszej diecezji w roku 2018 udzielono następującą liczbę poszczególnych sakramentów: 10.106 chrztów, 14.641 pierwszych komunii, 7.465 bierzmowań oraz 3.075 sakramentów małżeństwa.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki