Coraz mniej u nas barier

25 Październik 2019
Od 12 lat miasto organizuje konkurs urbanistyczny, w którym nagradzane są obiekty i przestrzenie najlepiej dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Czas wyłonić kolejnych laureatów.

W konkursie „Zielona Góra bez barier 2019” tytuły będą przyznawane w czterech kategoriach: obiekt użyteczności publicznej, budownictwo wielorodzinne, przestrzeń publiczna, obiekt i przestrzeń zabytkowa. Nagrodzona zostanie też osoba działająca w zakresie likwidacji barier. Formularze zgłoszeniowe do konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie rzędu miasta: www.zielona-gora.pl Gala finałowa odbędzie się 3 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

W ramach wydarzenia, tradycyjnie organizowany jest też konkurs fotograficzny „Piękno wokół nas”, którego jednym z podstawowych założeń jest inspirowanie do artystycznych działań osób niepełnosprawnych. Adresowany on jest do członków stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i instytucji oraz wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Można nadesłać maksymalnie trzy prace o wymiarach 20x30 cm.

Termin zgłoszeń - 20 listopada. Prace należy przesłać do urzędu miasta przy ul. Zachodniej 63a.

(tm)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki