Ceremonie pogrzebowe po nowemu

19 Marzec 2020
Teraz ceremonie pogrzebowe będą organizowane tylko przy grobach. W biurze Miejskiego Zakładu Pogrzebowego nie załatwimy wszystkich spraw.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, od 16 marca do odwołania w biurze Miejskiego Zakładu Pogrzebowego przy ul. Masarskiej są obsługiwane tylko osoby organizujące pogrzeby lub ekshumacje. Ze względów bezpieczeństwa pozostali interesanci powinni znajdować się poza biurem i oczekiwać na zewnątrz.

Wstrzymano, także do odwołania, załatwianie spraw w biurze związanych z przedłużaniem prawa do grobów na następne okresy i likwidacje nieopłaconych grobów z lat 1954-1998 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

MZP apeluje o ograniczenie liczby osób uczestniczących w ceremoniach pogrzebowych do niezbędnego minimum i organizowanie ich przy grobie. W przypadku korzystania z kaplic, zakład prosi o wchodzenie małymi grupkami – rotacyjnie.

W sprawach związanych z przewozami zwłok, nadzorów oraz dzierżawy grobów, trzeba się kontaktować telefonicznie – 68 32 22 35 lub e-mailowo: biuro@zzum.pl, transport zwłok (całodobowo): 601 798 365.

Biuro Administracji Cmentarzy przy ul. Wrocławskiej jest nieczynne do odwołania, kontakt tel. 68 329 20 60; e-mail: biuro@zzum.pl

W związku z wprowadzonym w Polsce przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego głos zabrał Kościół. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński wydał specjalny dekret o pogrzebach podczas epidemii. Zarządził od 18 marca, że w całej diecezji uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji. Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać bez udziału ludzi.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki