Wybraliśmy radę dzielnicy Nowe Miasto

21 Listopad 2018
35 kandydatów walczyło o 17 mandatów. Nowa rada będzie się jednak składała z 21 radnych. Cztery osoby już przed wyborami zapewniły sobie elekcję, bo były jedynymi kandydatami w swoich okręgach.

Jak przebiegły wybory 18 listopada, drugie w krótkiej historii dzielnicy Nowe Miasto?

- Było bardzo spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów czy zakłóceń. Kilka osób próbowało oddać głos na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez uprawnionego do głosowania, ale przepisy nie pozwalają na uwzględnienie takiego upoważnienia. Frekwencja osiągnęła poziom 21 proc., choć były okręgi, gdzie wskaźnik ten był znacznie wyższy, np. w okręgu wyborczym nr 6 (Łężyca), frekwencja osiągnęła poziom 34 proc., a w okręgu nr 21 (Ochla) 30 proc. – oceniła Urszula Zamiatała, Miejski Komisarz Wyborczy.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że 13.052 osoby były uprawnione do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach. Z prawa wyborczego skorzystało 2.689 mieszkańców dzielnicy. W większości okręgów jeden z kandydatów uzyskiwał zdecydowane poparcie, pozostawiając konkurentów daleko w polu. Tak było w okręgu nr 21, gdzie Paweł Towpik zdobył aż 229 głosów. Były także okręgi, gdzie zwycięzcy wygrywali dosłownie o włos. W okręgu nr 10 (Stary Kisielin) o mandat radnego walczyła Krystyna Koperska i Zenon Rabęda. Mandat radnego zdobył ten ostatni przewagą zaledwie czterech głosów. W okręgu nr 6 (Łężyca) o zdobyciu mandatu zadecydowała przewaga 14 głosów: Krzysztofa Wołczyńskiego poparło 107 wyborców, jego konkurentka, Nella Żurańska zdobyła poparcie 92 wyborców.

Kto zdobył ponad 100 głosów poparcia? Listę rekordzistów otwiera debiutant w tym gronie, wspomniany już P. Towpik. Tuż za nim uplasowała się Sylwia Brońska, która będzie radną dzielnicy już drugą kadencję, zdobyła 145 głosów poparcia. Dorota Bojar zdobyła 140 głosów. Roman Rekut – 112, Jerzy Szczepski – 110, K. Wołczyński – 107, Aleksander Kosowicz – 103 (nie dostał się do rady, przegrał w okręgu z D. Bojar). Wyniki w ramce obok.

Zapytaliśmy kilku nowych radnych o ich ocenę niedzielnych wyborów. Najbardziej krytycznie wypowiedział się K. Wołczyński: - Według mnie, o niskiej frekwencji zadecydował niski prestiż samej rady, ten zaś wynika z niewielkich kompetencji rady dzielnicy Nowe Miasto, z braku własnego budżetu. Zdecydowałem się jednak na ponowny start w wyborach, bo mam nadzieję, że radzie dzielnicy nowej kadencji uda się zawalczyć o większą niezależność, że ta nowa rada będzie bardziej odważna i kreatywna.

Diametralnie inną ocenę wyborczych zmagań przedstawił nam ustępujący przewodniczący rady dzielnicy, Z. Rabęda: - Jestem usatysfakcjonowany nie tylko własnym wynikiem wyborczym, ale także przebiegiem wyborów. Walka toczyła się do końca, jej wynik wcale nie był z góry przesądzony. To dowodzi, że mieszkańcy byłej gminy nauczyli się wyborczego abecadła, zanim zagłosowali, uważnie rozważali wszystkie „za” i „przeciw”. Te wybory były inne niż zwykle.

Równie pozytywną ocenę niedzielnym wyborom wystawił Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący zarządu dzielnicy: - Wybory przebiegły nadzwyczaj sprawnie, w głównej mierze dzięki znakomitej organizacji. Osobiście oczekiwałem wyższej frekwencji, ale wskaźnik 21 proc. nie jest zły. Większość nowo wybranych radnych znam osobiście. To zasłużeni ludzie dla swych małych społeczności. Jestem przekonany, że wniosą wartościowy wkład w pracę nowej rady.

Osobiste motywy kandydowania zdradził nam P. Towpik: - Możliwości wpływania na władze miasta przez członków rady dzielnicy są znacznie większe od możliwości pojedynczego mieszkańca. A skoro wielokrotnie krytykowałem wcześniej władze naszego sołectwa za działania podejmowane wbrew woli mieszkańców, np. blokowanie wybudowania w Ochli przychodni zdrowia, to teraz czułem się w obowiązku, aby przejść od słów do czynów, aby zmierzyć się ze swoją częścią odpowiedzialności.

Na przyczyny małej wyborczej frekwencji oraz na wyzwania stojące przed nową radą zwróciła uwagę D. Bojar: - Ludzie są przyzwyczajeni, że mogą głosować do późnych godzin wieczornych, nawet do 21.00. Tymczasem niedzielne głosowanie zakończyło się już o 18.00. W efekcie sporo spóźnialskich odeszło z kwitkiem spod drzwi lokali wyborczych. Lada moment skończy się nam tzw. bonus ministerialny, nowa rada dzielnicy będzie musiała znaleźć nowe źródła finansowania dla kolejnych niezbędnych inwestycji na terenie byłej gminy. Przed nami sporo pracy.

Kiedy inauguracyjne posiedzenie nowej rady dzielnicy?

- Jak mówi statut dzielnicy Nowe Miasto: „Pierwszą sesję rady zwołuje prezydent w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyboru” – przypomina U. Zamiatała.

(pm)

WYNIKI WYBORÓW

OKRĘG NR 1 (Przylep)
Jerzy Szczepski (110 głosów)
Maciej Olszewski (43 głosy)

OKRĘG NR 2 (Przylep)
Mieczysław Momot (bez głosowania)

OKRĘG NR 3 (Przylep)
Klaudia Baranowska (83 głosy)
Agnieszka Borek-Matczuk (7 głosów)

OKRĘG NR 4 (Łężyca)
Grzegorz Krystians (40 głosów)
Dariusz Sieroń (6 głosów)

OKRĘG NR 5 (Łężyca)
Agnieszka Kozakiewicz (59 głosów)
Jolanta Rabęda (36 głosów)

OKRĘG NR 6 (Łężyca)
Krzysztof Wołczyński (107 głosów)
Nella Żurańska (92 głosy)

OKRĘG NR 7 (Krępa)
Michał Lubojański (90 głosów)
Czesław Śnieżko (45 głosów)

OKRĘG NR 8 (Zawada)
Jerzy Żetecki (98 głosów)
Jan Smoter (55 głosów)

OKRĘG NR 9 (Zawada, Jany, Stożne)
Sylwia Brońska (145 głosów)
Marek Urbański (36 głosów)

OKRĘG NR 10 (Stary Kisielin)
Zenon Rabęda (90 głosów)
Krystyna Koperska (86 głosów)

OKRĘG NR 11 (Stary Kisielin)
Andrzej Wąsik (71 głosów)
Elżbieta Kościucha-Wieczorek (37 głosów)
Zdzisław Ludwiczak (42 głosy)

OKRĘG NR 12 (Nowy Kisielin)
Damian Sarnecki (bez głosowania)

OKRĘG NR 13 (Racula)
Sebastian Jagiełowicz (bez głosowania)

OKRĘG NR 14 (Racula)
Krzysztof Sroczyński (78 głosów)
Grzegorz Żarczyński (71 głosów)
OKRĘG NR 15 (Racula)

Anna Jankowska (75 głosów)
Jarosław Bartkowicz (59 głosów)

OKRĘG NR 16 (Drzonków)
Roman Rekut (112 głosów)
Mariola Szajna (68 głosów)

OKRĘG NR 17 (Drzonków, Kiełpin)
Janina Mała (84 głosy)
Aneta Walczak (51 głosów)

OKRĘG NR 18 (Sucha, Ługowo)
Ireneusz Rypson (bez głosowania)

OKRĘG NR 19 (Barcikowice, Jarogniewice, Marzęcin, Zatonie)
Marek Karwacki (94 głosy)
Piotr Przespolewski (68 głosów)

OKRĘG NR 20 (Ochla)
Dorota Bojar (140 głosów)
Aleksander Kosowicz (103 głosy)

OKRĘG NR 21 (Jeleniów, Ochla)
Paweł Towpik (229 głosów)
Joanna Rybińska (54 głosy)