Sołectwa nadal będą działać

2 Grudzień 2014
- To ostatnie nasze zebranie wiejskie w tym roku – mówiła sołtys Maria Litwińczuk. – Chcemy rozmawiać o tym, co zrobiliśmy i jakie mamy plany na przyszłość.

Tym razem w sali gimnastycznej podstawówki w Starym Kisielinie tłumów nie było. Nic dziwnego, w planie były głownie sprawozdania i przekazanie informacji, o planach na przyszłość. Na razie nie dzielono pieniędzy z kolejnej transzy Funduszu Integracyjnego.

Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania rady sołeckiej, m.in. na co wydane sołeckie pieniądze przyznane przez gminę (9,4 tys. zł) m.in. na festyn i wycieczkę do Berlina. Mowa była również o realizacji inwestycji z funduszu integracyjnego w 2013 r.

- Mieszkańcy przegłosowali, żeby pieniądze przeznaczyć na rozbudowę remizy OSP i rozpoczęcie pracy przy budowie świetlicy. Tego zadania podjęło się miasto – tłumaczył Ryszard Huczek, kierownik referatu infrastruktury technicznej w gminie. – W tej chwili rozstrzygnięto przetarg na budowę garażu przy remizie. Powinna być gotowa do 15 kwietnia 2015 r. Natomiast wstrzymano prace przy świetlicy, bo teraz jest inna możliwość rozwiązania tego problemu. Na ten cel można wykorzystać budynek dawnego archiwum państwowego. Prezydent prowadzi w tej sprawie rozmowy ze starostą.

- Chciałbym podkreślić, że nawet jeżeli realizacja niektórych inwestycji z Funduszu Integracyjnego ulega opóźnieniu, to pieniądze nie przepadają. Nadal są do dyspozycji mieszkańców – zapewniał prof. Czesław Osękowski.
- Potwierdzam. Mam takie zapewnienia od prezydenta Janusza Kubickiego – dodał wójt Mariusz Zalewski. – Chciałbym przypomnieć, że kadencja wójta, rady miasta i gminy kończy się 31 grudnia. Po 1 stycznia dalej będzie działał prezydent i pełnomocnik reprezentujący radę. W projekcie budżetu na przyszły rok są zapisane propozycje inwestycji do zrealizowania na terenie Starego Kisielina.

W projekcie budżetu znalazły się m.in.: oświetlenie ul. Zatorze, budowa ul. Szkolnej, chodnik na ul. Dojazdowej.

- To są propozycje. Można sporo zrobić, bo do dyspozycji jest ok. 17 mln zł w ramach Funduszu Integracyjnego. To mieszkańcy zadecydują co z tym zrobić – tłumaczył M. Zalewski. - Dla Starego Kisielina, w ciągu pięciu lat to jest…
- Około 8 mln zł – rzucił z sali radny Mariusz Rosik.
- Czy zostaną zachowane sołectwa? – padło z sali.
- Jeszcze raz potwierdzam. Sołectwa po połączeniu nadal będą funkcjonować – odpowiadał prof. Osękowski.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki