Wójt: - Będzie debata oświatowa

20 Marzec 2014
Po nieudanych rozmowach w ratuszu, tym razem debata odbędzie się w szkole podstawowej w Przylepie.

Przypomnijmy: prezydent Janusz Kubicki, chcąc dyskutować nad szczegółami Kontraktu Zielonogórskiego zaplanował serię debat. Pierwsza, poświęcona oświacie, się nie udała. Wójt Mariusz Zalewski ją zbojkotował. Powód? Brak jasnego scenariusza i odgórnie narzucony termin. List o takiej treści odczytał na sali wicewójt Ireneusz Bogucewicz i natychmiast wyszedł z sali. Natychmiast, listownie, odpowiedział mu prezydent Kubicki, proponując, żeby to wójt ustalił termin i scenariusz spotkania.

W środę wójt odpowiedział – spotkanie odbędzie się 2 kwietnia w szkole w Przylepie.

„Odpowiadając na Pański list z dnia 11 marca 2014 r. dotyczący debaty w zakresie oświaty w gminie i mieście Zielona Góra uprzejmie informuję, że przychylam się do jej organizacji.
Proponuję termin2 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.
W stosownym czasie otrzyma Pan informacje dotyczące tez, które umożliwią sprawne przeprowadzenie debaty.
Ponadto zawiadamiam, że odrębnym pismem zwrócę się o przekazani danych, które pozwolą przygotować zagadnienia do dyskusji. Jednocześnie informuję, że brak tych danych uniemożliwi organizację debaty.”

(tc)