Zgłoś szkodę przez internet

7 Sierpień 2017

Dla ułatwienia mieszkańcom kontaktu w sprawach dotyczących uszkodzenia infrastruktury drogowej i przyspieszenia lokalizacji uszkodzenia, Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami informuje, że na portalu miasta www.zielona-gora.pl, w zakładce e-urząd (na dole strony), w pozycji „Zgłoszenie uszkodzenia infrastruktury drogowej” istnieje możliwość zgłaszania uszkodzenia: nawierzchni dróg i chodników, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i oznakowania drogowego.

Wystarczy podać imię i nazwisko, e-mail i wpisać wiadomość. Nowością jest możliwość załączenia pliku (zdjęcie, mapka, szkic itp.) o wielkości maks. 5 MB.

(um)