Nabór na ławników

2 Marzec 2018

Urząd miasta informuje o dodatkowym naborze kandydatów na ławników sądowych w ramach trwającej kadencji 2016-2019. Składanie dokumentów odbywa się od 1 marca do 30 marca br. Kandydatów na ławników sądowych można zgłaszać w kancelarii ogólnej, w budynku urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godz. pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca br.

Zgodnie z pismem prezesa sądu okręgowego z dnia 8 lutego br. rada miasta wybierze dodatkowo 30 ławników do sądu okręgowego na kadencję 2016-2019. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta (tel. 68 45 64 834), Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/271/Lawnicy_sadowi/).

(red)