Zmiany w śródmieściu i koło dworca

8 Styczeń 2018
Magistrat przystąpił do sporządzenia dwóch planów przestrzennego zagospodarowania.

Chodzi o kilka niewielkich działek, gdzie zmiany są robione na wniosek mieszkańców lub osób prowadzących tam firmy.

A Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie dworca PKP.

To niewielki teren wokół dworca należącego do PKP. – Chodzi o placyk koło wejścia do tunelu. Zmiany mają umożliwić budowę pochylni dla wózków inwalidzkich i rowerów. Prace są związane z wydłużeniem tunelu na drugą stronę torów – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura planowania przestrzennego i urbanistyki.
Terminy: uwagi można zgłaszać do 12 stycznia.

B Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie: Śródmieście 18.

To pięć niewielkich działek położonych w różnych punktach śródmieścia: przy ul. Żeromskiego, na rogu Batorego i Dąbrowskiego, al. Niepodległości, Chopina -Ułańska.

– Uwzględniamy wnioski mieszkańców dotyczące np. miejsc parkingowych czy też możliwości wybicia okien w ścianie – tłumaczy M. Maśko-Horyza.
Terminy: uwagi można zgłaszać do 19 stycznia.

(tc)